Nr 2(5)

Themis Polska Nova (5)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 329
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2
PDF: tpn/Themis2013_5.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Przestępstwa prasowe czy przestępstwa popełniane przez dziennikarzy (strona 7)
 • Jarosław Mikołajewicz Przedmiot „prawa intertemporalnego” (strona 31)
 • Wiesław Kozielewicz Wpływ instytucji prawa karnego materialnego i procesowego na wykładnię i stosowanie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych (strona 41)
 • Michał Laskowski Powaga sądu (strona 58)
 • Dariusz Kala, Maja Klubińska Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych – uwagi materialnoprawne i procesowe (strona 74)
 • Joanna Taczkowska-Olszewska Ewolucja pozycji ustrojowej KRRiT w systemie organów państwa – od podporządkowania do autonomii (strona 94)
 • Dariusz Jagiełło Czynności dowodowe zmierzające do ustalenia znamion przestępstwa dzieciobójstwa (art. 149 k.k.) (strona 118)
 • Maria Gołda-Sobczak Prawa ludzi w podeszłym wieku w systemie prawa Rady Europy i Unii Europejskiej (strona 128)
 • Grzegorz Tylec Muzyka w kościele a prawo autorskie (strona 152)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Status prawny agencji reklamowej w ustawodawstwie polskim (strona 168)
 • Piotr Jóźwiak Korupcja w sporcie jako przewinienie dyscyplinarne (wybrane zagadnienia) (strona 188)
 • Aldona Praoemantaite Powstanie styczniowe w pamiętnikach żmudzkiego bpa Macieja Wołonczewskiego (strona 204)
 • Rafał Paprzycki Kazus „Nergala”. Kilka uwag na temat przestępstwa obrazy uczuć religijnych w związku z procesem oskarżonego muzyka Adama Darskiego (strona 221)
 • Raisa Shamsheddinovna Zhumagazieva, Zhankeldi Konyratovich Tleugabylov Scientific Research Center for the objectives of criminal punishment (strona 234)
 • Robert Rynkun-Werner Quo Vadis Adwokaturo Polska? (strona 242)
 • Галымбек Смагулов Исторические предпосылки развития исполнительного производства (strona 269)
 • Krzysztof Jachimczak Naruszenie dobrego imienia spółki medialnej poprzez wypowiedź polityczną (strona 279)
 • Lech Jaworski „Prasa i inne środki społecznego przekazu” – analiza pojęciowa oraz jej konsekwencje na gruncie art. 14 Konstytucji R.P. (strona 298)
 • Andrzej Chodubski Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, ss. 564 (strona 314)
 • Witold Sobczak Marcin Menkes, Immunitet jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji NZ o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 224 (strona 319)
 • Witold Sobczak Elżbieta Kuzborska, Ochrona prawna mniejszości narodowych na Litwie, „Artprint”, Wilno 2011, ss. 239 (strona 324)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 3-5
DOI Address: -
PDF: tpn/5/TPN20132toc.pdf

Powaga sądu

Author: Michał Laskowski
Institution: Sędzia Sądu Najwyższego
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 58-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.04
PDF: tpn/5/TPN2013204.pdf

Continue reading

Scientific Research Center for the objectives of criminal punishment

Author: Raisa Shamsheddinovna Zhumagazieva
Institution: Kazakh-Russian International University in Aktobe, Kazakhstan
Author: Zhankeldi Konyratovich Tleugabylov
Institution: Kazakh-Russian International University in Aktobe, Kazakhstan
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 234-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.14
PDF: tpn/5/TPN2013214.pdf

Continue reading

Quo Vadis Adwokaturo Polska?

Author: Robert Rynkun-Werner
Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 242-268
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2013.2.15
PDF: tpn/5/TPN2013215.pdf

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart