Nr 1(8)

Themis Polska Nova (8)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 274
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1
PDF: tpn/Themis2015_8.pdf

Spis treści

 • Henryk Olszewski Czy potrzebna nam jeszcze jedna biografia Zygmunta Wojciechowskiego? Pożytek z klasyków (strona 5)
 • Bogdan Grzeloński Bez retuszu George F. Kennan i jego dzienniki (strona 35)
 • Paulius Cerka, Jurgita Grigiene, Evelina Poderyte Possibility for notaries of Latin tradition to carry mediation function (strona 50)
 • Hubert Izdebski Prawo o stowarzyszeniach w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i prawnych. Z doświadczeń prac nad projektem nowelizacji w latach 2009–2015 (strona 71)
 • Jacek Sobczak Obraza uczuć religijnych a wolność sztuki i ekspresji artystycznej (strona 87)
 • Bronisław Sitek Wykaz inwentarza. Nowe zasady dziedziczenia na tle rozporządzenia PE i Rady UE nr 650/2012. Studium prawno-porównawcze (strona 112)
 • Małgorzata Materniak-Pawłowska Die polnische Anwaltschaft in der Zwischenkriegszeit (1918–1939) (strona 124)
 • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Koncesja na rozpowszechnianie telewizyjne w systemie naziemnym cyfrowym w Polsce (strona 150)
 • Maria Gołda-Sobczak Demonstracyjne okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom a wolność wyrażania poglądów (strona 168)
 • Bartosz Hordecki Historia rosyjskiej XIX-wiecznej myśli społeczno-politycznej. Problem cezury początkowej i końcowej (strona 189)
 • Piotr Wójtowicz Labour Law and ADR in Switzerland – Selected Topics Mediation, Arbitration and Collective Employment Contracts, Arbitrability of Labour Law Claims (strona 209)
 • Agnieszka Vetulani-Cęgiel Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej (strona 223)
 • Monika Kwiecień-Miland Likwidacja uczelni niepublicznej w Prawie o szkolnictwie wyższym (strona 237)
 • Magdalena Reshef Pakiet onkologiczny – w polskim systemie prawa medycznego (nowotwór polskiego systemu opieki zdrowotnej) (strona 257)
 • Witold Sobczak, Jarosław Sadłocha Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015, ss. 221 (strona 271)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/8/TPN20151toc.pdf

Czy potrzebna nam jeszcze jedna biografia Zygmunta Wojciechowskiego? Pożytek z klasyków

Author: Henryk Olszewski
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 5-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.01
PDF: tpn/8/TPN2015101.pdf

Zygmunt Wojciechowski (1900–1955) was a historian of law at the University of Poznan. A student of one of the greatest Polish historians – Oswald Balzer – he was a medievalist, heavily involved in politics both in the times of Second Republic and the beginning of the Polish People’s Republic. His works comprised of content of cognitive qualities, but was always strongly coloured with politics. He was the creator of the theory of native Polish lands, located between Odra, Warta and Vistula Rivers. He is looking at history through the prism of Polish-German relations and he critically evaluates the history of the state, which moved away from traditional Polish settlement areas and led a disastrous policy of expansion to the East, which brought its fall and partitions. Wojciechowski welcomed the return of Poland to the western lands (recovered) in 1945, as a compensation of wrongs suffered in the struggle against Germany. The literature on works of Wojciechowski is controversial and requires recognition in a new synthetic book, which is the main thesis of this study

biography history of science political science biografia historia nauki nauka a polityka

Continue reading

Bez retuszu George F. Kennan i jego dzienniki

Author: Bogdan Grzeloński
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 35-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.02
PDF: tpn/8/TPN2015102.pdf

In his article Bogdan Grzelonski, Polish ambassador to Canada between 1997 and 2000, discusses a book edited by author and historian Frank Costigliola Kennan diaries. He states that the masterfully selected and annotated diaries make for a fascinating reading about Kennan’s professional and personal life. He specifically brings to attention these parts, that are concerned with the Soviet Union, Europe and Poland. B. Grzeloński underline that Kennan raised in his diary issues which still ring clearly today.

Frank Costigliola George F. Kennan diaries history of international relations dzienniki historia stosunków międzynarodowych

Continue reading

Possibility for notaries of Latin tradition to carry mediation function

Author: Paulius Cerka
Institution: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie Vytautas Magnus University
Author: Jurgita Grigiene
Institution: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie Vytautas Magnus University
Author: Evelina Poderyte
Institution: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie Vytautas Magnus University
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 50-70
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.03
PDF: tpn/8/TPN2015103.pdf

The article presents an analysis of whether notaries can act as mediators in Lithuania. In particular, can the notaries effectively lead mediation in family and inheritance cases. The authors conclude that notaries are able to act as mediators in such matters under applicable law Lithuanian and EU law.

mediation law on mediation notary functions qualification of notary mediacja prawo mediacji funkcja notariatu kwalifikacje notariuszy

Continue reading

Prawo o stowarzyszeniach w aktualnych uwarunkowaniach społecznych i prawnych. Z doświadczeń prac nad projektem nowelizacji w latach 2009–2015

Author: Hubert Izdebski
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 71-86
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.04
PDF: tpn/8/TPN2015104.pdf

On the 25th of September, 2015 the Polish Parliament adopted the act amending the 1989 Act on Associations. Though there had been eight subsequent amendments, the 2015 act was the first aiming to substantially adapt the Act on Associations – the first legal effect of the political consensus achieved within the Round Table negotiations of the then Communist government and the “democratic opposition” – to new social and economic conditions of Poland. 26 years of functioning of the Act have been the time of passage from “real socialism” to “democratic state of law” having to base, according to the 1997 Constitution, on “social market economy”, and from a practical isolation of Poland within its borders to its opening to the world, in particular within the framework of European institutions. The article sketches, also on the basis of the author’s personal experience due to his participation in drafting and legislative works, the course of the revision works initiated in 2009, in particular of parliamentary works on the 2014 President’s draft law, as well as their limited results achieved in the 2015 act. Analyses of causes of such limitation are presented on the plane of the most important items of the pre- -parliamentary and parliamentary debates, i.e. right of legal persons to associate on equal terms with physical persons (not included in the President’s proposal), right of foreigners to associate on equal terms with citizens (and inhabitants) of Poland (its application had been proposed by the President, but not included in the act), and legal effect of the, generally agreed, elevation of the status of “ordinary association” on functioning of the present ordinary associations that would not wish to become new ordinary associations; the latter question relates to the fundamental issue of the sense of the freedom of association.

associations freedom of association right to associate legal persons imperfect legal persons foreigners stowarzyszenia wolność zrzeszania się prawo do zrzeszania się osoby prawne ułomne osoby prawne cudzoziemcy

Continue reading

Obraza uczuć religijnych a wolność sztuki i ekspresji artystycznej

Author: Jacek Sobczak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 87-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.05
PDF: tpn/8/TPN2015105.pdf

The offense against religious feelings expressed in the text of Art. 196 of PC is strongly embedded in the constitutional liberties and freedoms and human rights of both the Council of Europe and the European Union. Freedom of conscience and religion, which originated in the wording of Art. 196 of PC remains in antinomy to other constitutional values protected by both international acts such as freedom of expression, freedom of artistic expression, the freedom to teach and freedom to enjoy cultural heritage. This requires balancing the content of these freedoms. At present stage there is yet no way to resolve the alleged doctrine of countertype of art.

freedom of conscience and religion insult of religious feelings freedom of speech freedom of artistic expression European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Charter of Fundamental Rights of the European Union Constitution Penal Code (PC) countertype of art wolność sumienia i wyznania obraza uczuć religijnych wolność słowa wolność ekspresji artystycznej Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej konstytucja Kodeks karny kontratyp sztuki

Continue reading

Wykaz inwentarza. Nowe zasady dziedziczenia na tle rozporządzenia PE i Rady UE nr 650/2012. Studium prawno-porównawcze

Author: Bronisław Sitek
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 112-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.06
PDF: tpn/8/TPN2015106.pdf

Freedom of movement within the European Union raises many problems in the area of inheritance law. Until now, the inheriting has been conducted in several EU countries – in the places where there were the fragmented assets of the testator. In an effort to standardize the law of succession, the European Parliament and the EU Council adopted Regulation No. 650/2012 which unified rules of inheritance proceedings in the European Union. The regulation was implemented by Polish legislator with the Act of 20th March 2015 and with the connected regulations. The most important change was the introduction of the inventory list and the change of the succession rule of inheritance debts from the unlimited responsibility to the responsibility limited to the value of the list or inventory.

inheritance law European Union law Roman law the responsibility for inheritance debts beneficium inventarii separatio bonorum creditor of an inheritance prawo spadkowe prawo Unii Europejskiej prawo rzymskie odpowiedzialność za długi spadkowe wierzyciele spadkowi

Continue reading

Die polnische Anwaltschaft in der Zwischenkriegszeit (1918–1939)

Author: Małgorzata Materniak-Pawłowska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 124-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.07
PDF: tpn/8/TPN2015107.pdf

The Bar, as a professional group dealing with defence and representation, has been developing on Polish lands at least since the beginning of the XVI century. However, only in the second half of the XIX century, so already after Poland was partitioned, the Bar association acquired its first self-government organization. The particularly intensive period of development of the Bar took place during the existence of the Second Polish Republic. The issue of legal basis of its functioning was regulated at the time. The old, unsystematic and post partition legislation was replaced with uniform and more modern law created by the Polish legislator. The rules which constitute the basis of the Bar association system were specified. The rule of equality of the legal profession as well as the rule of freedom and independence of the Bar association were the ones which gained the most importance. Furthermore, the issues connected with performing the legal profession were regulated and specified. Among the aforementioned issues were the following: the essential requirements necessary to perform the profession, the forms in which it is performed, the range of legal activities and the possibility of combining the legal profession with other activities, the rights and duties of a lawyer as well as disciplinary responsibility. Consequently, the interwar period was a short, albeit extremely important stage of the legal corporation’s development.

the Bar legal profession the Bar system The Second Polish Republic adwokatura zawód adwokata ustrój adwokatury II Rzeczpospolita

Continue reading

Koncesja na rozpowszechnianie telewizyjne w systemie naziemnym cyfrowym w Polsce

Author: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Institution: Akademia Obrony Narodowej
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 150-167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.08
PDF: tpn/8/TPN2015108.pdf

Legal issues associated with the implementation of digital terrestrial television is not only important because of the assessment of their effectiveness. It also tips about what future regulators, based on the experience that we gain today analyzing the administrative and legal convergence in connection with the introduction of new technologies. Their importance is crucial to the debate on the concept of public interest and related restrictions, as well as to analyze the role of public administration in its protection. An example characterized by a change in the understanding of the public interest in the regulatory area of audiovisual media is primarily the sphere of market control and rationing. In the light of the development of new technologies and enlarging coverage market forces should be emphasized that for the sake of proportionality, the objectives of public interest and private purposes, and the rights and freedoms need a more flexibility with regard to rules governing conventional audiovisual media services without negation proven and still existing standards.

Audiovisual media digitalization public mission public interest audiovisual policy concession public authorities Media audiowizualne digitalizacja misja publiczna interes publiczny polityka audiowizualna władza publiczna

Continue reading

Demonstracyjne okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom a wolność wyrażania poglądów

Author: Maria Gołda-Sobczak
Institution: Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 168-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.09
PDF: tpn/8/TPN2015109.pdf

Public manifestation of disregard for the Polish nation, the Republic of Poland and its constitutional authorities is a misdemeanor. Such disregard is not within the scope of the freedom of public debate. Such disregard is not within the concept of insult.

misdemeanor the Polish Nation The Republic of Poland the constitutional authorities of the Republic of Poland disregard insult freedom of speech public debate axiology of the European Court of Human Rights wykroczenie naród polski Rzeczpospolita Polska konstytucyjne organy Rzeczypospolitej lekceważenie znieważenie wolność słowa debata publiczna aksjologia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Continue reading

Historia rosyjskiej XIX-wiecznej myśli społeczno- -politycznej. Problem cezury początkowej i końcowej

Author: Bartosz Hordecki
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 189-208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.10
PDF: tpn/8/TPN2015110.pdf

The main aim of the text was to determine the beginning and the end of the nineteenth-century in Russia in the field of socio-political thought. Both the initial turning point and final turning point were chosen with intention to facilitate the understanding of specificity of Russian socio-political thinking in the age of last five tsars. The article presents the position that it’s useful not to adapt the periodizations well known and well-established in contemporary historiography. These are often too universal, good for description of general image of socio-political debate in the industrial era. However, one needs different, more specialized concepts if it comes to grasp the details which make Russian nineteenth-century socio-political mentality unique and developing with its own logic.

periodization of the nineteenth-century Russian socio-political thought specificity of of the nineteenth-century Russian socio-political thought the Patriotic War of 1812 Russian Revolution 1905 Russian Revolution 1917 periodyzacja XIX-wiecznej rosyjskiej myśli społeczno-politycznej specyfika XIX-wiecznej rosyjskiej myśli społeczno-politycznej wojny ojczyźnianej 1812 rewolucji rosyjskiej 1905 rewolucji rosyjskiej 1917

Continue reading

Labour Law and ADR in Switzerland – Selected Topics Mediation, Arbitration and Collective Employment Contracts, Arbitrability of Labour Law Claims

Author: Piotr Wójtowicz
Institution: Attorney at Law in Zurich, research assistant at UZH
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 209-222
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.11
PDF: tpn/8/TPN2015111.pdf

The article presents maters of contemporary Labour Law and Alternative Dispute Resolution (ADR) in Switzerland, regulated – or “outlined” – for the first time only recently. Amongst main things the study refers to such matters as: arbitration and collective employment contracts, mediation, and arbitrability of international and domestic labour disputes. These are presented thoroughly and compared with conclusions, and future options.

Switzerland labour law arbitration mediation Alternative Dispute Resolution (ADR) collective employment contracts Labour Law claims Szwajcaria prawo pracy arbitrażu mediacje alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) zbiorowe umowy o pracę roszczenia Prawo Pracy

Continue reading

Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej

Author: Agnieszka Vetulani-Cęgiel
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 223-236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.12
PDF: tpn/8/TPN2015112.pdf

The process of consultations with civil society is important as it contributes to a transparent legislative process and a good balance of interests in the legislative proposals. In the European Union works on the consultations with stakeholders have accelerated with the publication of the White Paper on European Governance in 2001. In Poland, we have been observing a number of initiatives concerning public consultations and dialogue with civil society in recent years, both on the side of the central administration and the non-governmental organisations. In this context, the analysis of the European consultation standards is even more important. It seems that the European experience in that area constitutes a good reference for the national solutions. This article analyses the EU standards concerning the process of consultations with interested parties. Having in mind effectiveness of EU lobbying groups as well as certain weak points of the Commission consultation process, this article seeks, in particular, to evaluate the Commission new “Stakeholder Consultation Guidelines”. The article concludes also with some reflections on how the EU standards could apply for the Polish consultation practices in the legislative works.

stakeholder dialogue legislative process public consultations lobbying European Commission dialog obywatelski proces legislacyjny konsultacje publiczne lobbing Komisja Europejska

Continue reading

Likwidacja uczelni niepublicznej w Prawie o szkolnictwie wyższym

Author: Monika Kwiecień-Miland
Institution: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 237-250
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.13
PDF: tpn/8/TPN2015113.pdf

This article discusses the legal basis and the process of the liquidation of non – public higher education institution when his founder decides to apply for a permission to go into liquidation, granted by the Minister of Science and Higher Education. Fundamental obligations of the liquidator have been presented together with conditions and consequences of deletion from the registry of non-public higher education institutions. Examples of problems have been also indicated, both legal and practical that can be faced on during the process of liquidation of non-public higher education institution.

non-public higher education institution legal entity liquidation registry of non-public higher education institutions archiving uczelnia niepubliczna osoba prawna likwidacja rejestr uczelni niepublicznych archiwizacja

Continue reading

Pakiet onkologiczny – w polskim systemie prawa medycznego (nowotwór polskiego systemu opieki zdrowotnej)

Author: Magdalena Reshef
Institution: lekarz, doktorantka na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 251-270
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.14
PDF: tpn/8/TPN2015114.pdf

The oncology package is the common name of set of legal provisions seeking to advance standard care of cancer patient. Due to the fact that cancers are second most frequent cause of deaths in Poland, it was necessary to introduce new regulations which would improve early detection of cancers and ensure fast track therapy. Since the introduction of new provisions in scope of oncology package, in the public system of health care a new category of patients, that is patients waiting for cancer therapy (cancer patients), has emerged. The intention of the legislator was to make diagnosis for patients with suspected malignant tumours more available. Hence, such patients were given an opportunity to be entered onto separate waiting list (list of cancer patients). The key issue was also to set diagnostic and therapy process in order. Thus, a cancer diagnosis and therapy form was introduced and coordinator, who oversees therapy process, was appointed. Other organizational changes in the health care system included in oncology packet cover: determination of maximum period for performance of individual stages of diagnosis and therapy, as well as abolition of limits for funding cancer diagnosis and therapy. The oncology package introduces positive changes, however there are some drawbacks. The most questionable issue is separation of group of oncology patients on the basis of disease type and favouring them, as it may seem, at the expense of other patients.

oncology package fast track cancer therapy list of cancer patients diagnosis and therapy form zmiany organizational changes in the health care system pakiet onkologiczny szybka terapia onkologiczna lista onkologiczna karta diagnostyki i leczenia organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej

Continue reading

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart