Demonstracyjne okazywanie lekceważenia w miejscu publicznym Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom a wolność wyrażania poglądów

Author: Maria Gołda-Sobczak
Institution: Uniwersytet im. Adma Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 168-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.09
PDF: tpn/8/TPN2015109.pdf

Public manifestation of disregard for the Polish nation, the Republic of Poland and its constitutional authorities is a misdemeanor. Such disregard is not within the scope of the freedom of public debate. Such disregard is not within the concept of insult.

misdemeanor the Polish Nation The Republic of Poland the constitutional authorities of the Republic of Poland disregard insult freedom of speech public debate axiology of the European Court of Human Rights wykroczenie naród polski Rzeczpospolita Polska konstytucyjne organy Rzeczypospolitej lekceważenie znieważenie wolność słowa debata publiczna aksjologia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart