Sobre la revelancia del Deprecho Romano Y Del Metodo de sus Jurisprudentes prawa la formacion integral de los juristas en el siglo XXI

Author: Carmen Lazaro Guillamón
Institution: Universitat Jaume I – Castellón España
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 146-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.08
PDF: tpn/10/tpn2016108.pdf

The aim of this paper is to highlight the pertinency and importancy of maintaining Roman Law as a fundamental subject in the studies leading to obtain a Law Degree. Roman Law is a propaedeutic subject that allows students to learn, understand and apprehend the basics of Law and to use a proper technique to think juridically. Roman law is not only the ground of Continental and Latin American legal systems, but their case method also permeates the Anglo-Saxon legal system. Essentially, it is a subject that provides the capabilities to be able to call “jurists” and not shysters those who obtain a Law Degree.

El objetivo de este trabajo es subrayar la pertinencia y relevancia del mantenimiento del Derecho Romano como asignatura esencial en los planes de estudios conducentes a la obtención del Grado en Derecho. Se trata de una asignatura propedéutica que permite al estudiante aprender, comprender y aprehender las bases del Derecho y de la correcta técnica para pensar jurídicamente. El Derecho Romano no sólo es el fundamento de los sistemas jurídicos continentales y latinoamericanos, sino que su método casuístico impregna también al sistema jurídico anglosajon. En esencia, se trata de una asignatura que proporciona las capacidades para poder llamar “juristas” y no “leguleyos” a aquellos que alcanzan el Grado en Derecho.

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia dla utrzymania prawa rzymskiego jako jednego z podstawowych przedmiotów w procesie współczesnego kształcenia prawniczego. Prawo rzymskie ma charakter propedeutyczny. Pozwala studentom na lepsze zrozumienie fundamentów współczesnego prawa oraz na opanowanie metod myślenia prawniczego. Prawo rzymskie nie jest tylko fundamentem kontynentalnego i południowoamerykańskiego systemu prawnego. Dzięki analizie kazusów prowadzonych przez jurysprudencję rzymską możliwe też jest zrozumienia istoty funkcjonowania systemu anglosaskiego. Prawo rzymskie pozwala też kształcić prawników posiadających nie tylko wiedzę, ale również i kulturę prawniczą.

myślenie i kultura prawnicza fundament prawa propaedeutic subject Law Degree asignatura propedéutica Grado en Derecho Derecho Romano prawo rzymskie Roman law

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart