Nr 2(14)

Themis Polska Nova (14)

Author: Jacek Sobczak – redaktor naczelny
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2
PDF: tpn/Themis2018_14.pdf

Spis treści

 • Jacek Sobczak Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna (strona 5)
 • Małgorzata Szwejkowska Il regime disciplinare nell’ambito carcerario polacco (strona 64)
 • Lech Jaworski Rejestracja dzienników i czasopism w świetle prawa prasowego (strona 73)
 • Maria Gołda-Sobczak, Witold Sobczak Problem definicji terroryzmu (strona 92)
 • Marcin Imszenik Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym (strona 120)
 • Sylwia Kawalec Przesłanka naruszenia interesu prawnego w przypadku wniesienia skargi na uchwałę dotyczącą opłaty miejscowej (strona 137)
 • Katarzyna Wierzbicka Uprawnienia obrońcy w procesie karnym – wybrane zagadnienia (strona 152)
 • Talgat Jaissanbayev Sądownictwo i prawo karne w pierwszym pięcioleciu władzy radzieckiej 1917–1922 (strona 166)
 • Sławomir Kursa Tempus et locus otwarcia testamentu w prawie rzymskim (strona 182)
 • Bartosz Hordecki Miejsce ideologii oficjalnej narodnost’ w przestrzeni rosyjskiej myśli społeczno-politycznej lat 30. oraz 40. XIX stulecia (strona 196)
 • Emil Smardz Zasada domniemania niewinności a dziennikarska sprawozdawczość sądowa (strona 215)
 • Paulina Kosior Dostęp do protokołów z rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym w systemie portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej (strona 238)

Spis Treści

Author: The Editors
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 3-4
DOI Address: -
PDF: tpn/14/TPN20182toc.pdf

Poczucie tożsamości narodowej jako wartość konstytucyjna

Author: Jacek Sobczak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 5-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.01
PDF: tpn/14/TPN2018201.pdf

The idea of identity and national consciousness are sociological and political concepts that are connected with normative acts, in particular with the Constitution. These concepts involve the problem of national and ethnic minorities. The sense of national identity is associated with a sense of belonging to the nation and it applies to individuals, has the character of a personal right, and is associated with identification with the national community. The material scope of national identity is difficult to determine; however, it contains access to widely understood cultural goods. The article 35 of the Constitution of the Republic of Poland draws attention to the components of national identity. This article lists freedom to preserve and develop one’s own language, to maintain customs and traditions, to develop one’s own culture, as well as the possibility of creating educational and cultural institutions for protection of religious identity. In the light of the analyzed views of doctrine, jurisprudence and international standards, it seems that there is no doubt that the concept of a nation in the Polish Constitution is not ethnic. Such an ethnic meaning may have the notion of a national minority.

nation national and ethnic minority the Constitution of the Republic of Poland European Convention on the Protection of Human Rights Framework Convention naród mniejszość narodowa i etniczna Konstytucja RP Europejska konwencja o ochronie praw człowieka Konwencja ramowa

Il regime disciplinare nell’ambito carcerario polacco

Author: Małgorzata Szwejkowska
Institution: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 64-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.02
PDF: tpn/14/TPN2018202.pdf

This article examines issues related to prison disciplinary proceedings. At the first part the Author describes – in a synthetic way – the evolution and aims of imprisonment, starting from ancient times until the 19th century. Mentioned are also the methods od prison discipline in places of penal isolation. The second part consist of a detailed account of historical development of prison disciplinary proceeding in Poland – from the period after the First World War until contemporary times. Concluding part of the article states that the objective of disciplinary sanctions is no longer only to provide safety and order within prisons but also is an important measure of inmate rehabilitation.

prison discipline prison disciplinary sanctions inmate prison safety and order rehabilitation dyscyplina więzienna więzienne kary dyscyplinarne więzień bezpieczeństwo i porządek w więzieniu rehabilitacja

Rejestracja dzienników i czasopism w świetle prawa prasowego

Author: Lech Jaworski
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 73-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.03
PDF: tpn/14/TPN2018203.pdf

Among the laws regulating the press activity, the main one is the obligation to register a daily newspaper or a magazine (Article 20 of the Press Law). The registration application should include the data listed in that Article. Giving the role of a registrating body to the courts and not an administrative body, due to their independent nature, fosters the implementation of the free press rule formulated in Article 14 of the Constitution and developed in Article 1 of the Press Law. The ban on preventive censorship and press licensing is included directly in Article 54 Section 2 of the Constitution (this regulation, however, allows introducing by an Act of Parliament an obligation to obtain a license to run a radio or TV station). The registration mode is a kind of broadly understood application system and it is not included in the press licensing model. Nor does it have anything to do with preventive censorship. Regulations of the Code of Civil Procedure on non-litigious proceedings apply for registration procedure, together with alterations resulting from the Press Law. Magazine registration has two main functions: 1) protecting the name of no longer existing press titles (at the same time protecting the publisher’s right for the press title); 2) protecting the interests of potential readers. The latter case concerns preventing the reader from being misled about the true identity of a given newspaper. The Constitutional Tribunal noticed that the regulation concerning the registration mode is a limitation of the freedom of speech. However, the Tribunal did not find such a limitation that would breach Article 54 Section 1 or Article 31 Section 3 of the Constitution. Publishing a newspaper or a magazine may be suspended if in a given newspaper or magazine the law has been broken at least three times in a year, which has been confirmed by a valid criminal judgment. The regulations do not stipulate the option of cancelling the registration. It is, however, possibile that its validity may expire. According to Article 45 of the Press Law, in force since 19 July 2013, a person publishing a newspaper or a magazine without a license or suspended is subject to a fine. Currently such actions consitute a misdemeanour, and not an offence.

registration newspaper magazine press censorship licensing freedom of speech rejestracja dziennik czasopismo cenzura licencje wolność słowa

Problem definicji terroryzmu

Author: Maria Gołda-Sobczak
Institution: UAM w Poznaniu
Author: Witold Sobczak
Institution: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 92-119
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.04
PDF: tpn/14/TPN2018204.pdf

The concept of terrorism raises serious disputes and doubts. Difficulty in defining the phenomenon of terrorism is the problem of distinguishing terrorist activities from acts committed by madmen or criminals. The considerations taken in the text concentrate on the searching for the answer to the question: is it possible to construct a commonly accepted definition of terrorism? It was necessary to refer the perception of terrorism and show the scientific approach to terrorism as a phenomenon present in the modern societies.

terrorism terrorist acts European Union international community criminal law terroryzm akty terrorystyczne Unia Europejska społeczność międzynarodowa prawo karne

Pranie pieniędzy. Analiza procederu oraz systemu zapobiegania w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Author: Marcin Imszenik
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 120-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.05
PDF: tpn/14/TPN2018205.pdf

Author of this article undertakes an effort to analyze the money laundering process. Starting form outlining the problem, showing historical overview, describing basic definitions and key issues concerning the problem such as: organized crime and drug trafficking, most important socio-economical impacts of the money laundering process that itself will be analyzed together with international legal efforts to fight it showing the most important organizations involved. Last part of the article will concentrate on Polish legal and organizational solutions in this matter.

money laundering economic crime organized crime tax haven financial law drugs terrorism pranie pieniędzy przestępczość gospodarcza przestępczość zorganizowana oazy podatkowe prawo finansowe międzynarodowe narkotyki terroryzm

Przesłanka naruszenia interesu prawnego w przypadku wniesienia skargi na uchwałę dotyczącą opłaty miejscowej

Author: Sylwia Kawalec
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 137-151
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.06
PDF: tpn/14/TPN2018206.pdf

This article raises the issue of violation of legal interest which is crucial for the capacity to file complaints against the resolutions of the local government authorities concerning local climate fee. The author discusses the problem of local climate fee and its implementation as well as the legitimacy to file complaint. The article mainly deals with the problem of the meaning of the ‘violation of legal interest’ term during the court control of the acts of local law concerning local climate fee and includes a review of case law. The legal interest can be presumed as violated if someone is obliged to pay local climate fee or is a tax collector. It is also claimed that the applicant is entitled to demand the full legality of local climate fee which is also the part of the ‘violation of interest’ term.

local climate fee local fees the resolutions of the local government authorities complaint to administrative court legal interest opłata miejscowa opłaty lokalne uchwały rady gminy skarga do sądu administracyjnego interes prawny

Uprawnienia obrońcy w procesie karnym – wybrane zagadnienia

Author: Katarzyna Wierzbicka
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 152-165
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.07
PDF: tpn/14/TPN2018207.pdf

The right of defence is one of the fundamental human rights. In criminal proceedings, its implementation may translate into defendant’s right of undertaking his defence on his own, as well as of having recourse to a professional defender. In this regard, the defender (an attorney or a legal counsel) has been given a certain set of entitlements which, on one hand, can aid in performing his own duties and, on the other hand, provides a legal framework for the execution of these duties. The way in which the defender’s activities are conducted depends on the will and the contribution of the defendant himself. At the meeting point of the defender-defendant relationship there may appear certain occurrences, and some of them prohibited by penal legislation, which imply a number of issues and thus need to be clarified. Those issues include, inter alia, the scope of the right of defence as well as defender’s competences, the lawfulness of the activities being undertaken, the question of the scope and framework of defender’s legal privilege with regard to his knowledge on the crime.

attorney accused right of defense eligibility principle obrońca oskarżony prawo do obrony uprawnienia zasady

Prawo prasowe i autorskie w systemie konstytucyjnym Kazachstanu

Author: Talgat Jaissanbayev
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 166-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.08
PDF: tpn/14/TPN2018208.pdf

The main purpose of the article is to present the principles of functioning of the Republic of Kazakhstan together with descriptions of two branches of law – copyright law and mass media law in Kazakhstan. The beginning of the article is dedicated to the legislature, which is represented by bicameral parliament. Its seats, the legislative process as well as the current political situation are described. Followed by the executive power description together with its representative, the Government of Kazakhstan, which can be formed or dismissed by the president. The way the Government is formed and its authority are presented as well. In the next part of the article is the judiciary of Kazakhstan which is described together with the system of common and special courts followed by description the way the judges are appointed. A separate part in the article is dedicated to the President of Kazakhstan who plays an important role in the authority system and officially does not belong to any branch of the power. While describing the functions of the president, the characteristic title of the First President of the Republic of Kazakhstan, “Elbasy” (the National Leader), which belongs to the current President Nursultan Nazarbayev, is also analyzed together with the features which make this title so special. The next part describes the ruling political party “Nur-Otan” (“the Luminosity of the Motherland”) which has been in charge since the year of 2004. The last part of the article is dedicated to the foundations of the copyright law in Kazakhstan and especially its basic legal acts, the bodies which are called to implement the copyright law and the copyright law specific features. The main legal acts and norms of Kazakhstani mass media law have been described as well, especially in the areas of advertising, print, radio and TV transmissions, rights and obligations of journalists.

Kazakhstan copyright law mass media law Nazarbayev Soviet Central Asia Kazachstan prawo autorskie prawo prasowe Nazarbajew Azja Środkowa

Tempus et locus otwarcia testamentu w prawie rzymskim

Author: Sławomir Kursa
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 182-195
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.09
PDF: tpn/14/TPN2018209.pdf

Like all official activities, also the opening of a will was carried out in the time and place provided by law. They were the resultant of various factors, such as the place and circumstances of the death of the testator, the time of funeral, as well as the accessibility of the will itself, witnesses to its preparation and physical presence of the official for whom the procedure of opening the will had to be carried out. In each case, there were widely available places, because the opening of a will was public. This article considers the regulations regarding the time of legal opening of a will, in particular the precedence of the funeral of the deceased testator. Next explains the factors determining the place of the opening of the will, among others, the territorial competence of state officials in this respect, the availability of the witnesses of the will and the place of its storage.

will inheritance tax funeral presentation of will opening of will testator witness Roman law Justinian wola podatek od spadków pogrzeb prezentacja testamentu otwarcie testamentu testament świadek prawo rzymskie Justynian

Miejsce ideologii oficjalnej narodnost’ w przestrzeni rosyjskiej myśli społeczno-politycznej lat 30. oraz 40. XIX stulecia

Author: Bartosz Hordecki
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 196-214
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.10
PDF: tpn/14/TPN2018210.pdf

The aim of the text was to locate the Ideology of Official Nationality in the space of Russian socio-political thought of 30s and 40s of the 19 century. The ideology, elaborated by count Sergey Semionovich Uvarov (1786–1855), was not only one among many legitimizing concepts, created mainly in regard to please Nicolai I. This doctrine occurred also to be a central narrative, organizing and polarizing Russian public discourse until the end of the Romanov’s monarchy. At first, the intellectual camps emerged during Nicolas I’s reign treated the Uvarov’s proposition as a central point of reference. Then next generations of the Russian intelligentsia referred to it, including the representatives of nearly all currents within the Russian socio-political thought before 1917. However, the core of the ideology of official nationality, i.e. so called the Uvarov’s triade (Orthodoxy, Autocracy, and Nationality; Православие, Самодержавие, Народность) was burdened with an indispensible tension between the values entered into it. Namely, the reference to Orthodoxy (Православие) and Nationality (Народность) was expressing the integrative ambitions of Uvarov, who was searching for values which would enable to unify nearly all inhabitants of the Russian Empire. Nevertheless, Autocracy (Самодержавие), despite Uvarov’s desires and beliefs, was not a principle able to inspire people infi nitely to prefer group rather than individual aspirations. In fact, the last part of the Uvarov’s triade – signifying a variety of modern absolutism – promotes a particular kind of egotism and social atomism.

the Russian socio-political thought of 30s and 40s of the 19 century the Ideology of Official Nationality orthodoxy Autocracy, and Nationality (Православие, Самодержавие, Народность) Sergey Semionovich Uvarov (1786–1855) rosyjska myśl społeczno-polityczna lat 30. oraz 40. XIX stulecia ideologia oficjalnej narodnost’ Prawosławie, Samodzierżawie, Narodnost’ (Православие, Самодержавие, Народность) Sergiej Siemionowicz Uwarow (1786–1855)

Zasada domniemania niewinności a dziennikarska sprawozdawczość sądowa

Author: Emil Smardz
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 215-237
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.11
PDF: tpn/14/TPN2018211.pdf

The author analyses presumption of innocence in the media’s reporting of the judicial procedures. The principle of presumption of innocence says that the accused will be considered not guilty, unless his guilt will be proved in the final judgment of the court. This principle is written down in art. 42.2 of the Polish Constitution and art. 5 § 2 of the criminal procedure code. The above principle concerns all people, i.e. authorities of criminal process, police, administration agencies and even simple citizens. The Polish press law prohibits publication of personal data of the accused without the consent of public prosecutor or court as well as data of the injured person and witnesses without their consent. The press law also prohibits to prejudge the guilt of the accused before his conviction by the court of first instance. Alas, there are numerous cases of violation of such rules. Today one observes the increasing process of infotainment of mass media becoming more and more tabloid. They have a negative influence on realization of principle of presumption of innocence in everyday practice.

presumption of innocence judicial procedures media reporting press law international standards domniemanie niewinności procedury sądowe przekaz medialny prawo prasowe standardy międzynarodowe

Dostęp do protokołów z rozpraw sądowych w postępowaniu cywilnym w systemie portalu informacyjnego sądów apelacji warszawskiej

Author: Paulina Kosior
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 238-249
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.2.12
PDF: tpn/14/TPN2018212.pdf

Legislator in Poland from 2010 started procedure of computerization civil proceedings. The biggest modification of the Civil Code and Civil Code of Procedure was introduced at 8 September 2016, from when both parties to court proceedings have access to electronic protocols, pleadings and have a possibility to submit pleadings via IT system. This article aims to describe the access to electronic protocols in civil proceedings based on the Information portal of courts of the Warsaw Appeal. The Information portal of courts of the Warsaw Appeal is a system, which can be used by both parties in a court proceeding, by attorneys, judges and prosecutors. This information portal includes courts in/on the area of the Warsaw Appeal Court. The Information portal contains documents„ which the courts have made, current information about court proceedings, dates of cases, electronic protocols and recordings. The considerations elaborated in this article relate mainly to the access of the electronic protocol in civil procedure, how the Information portal works and which effect it have on the momentum of the trials. The aim of the computerization done by the Polish Legislator was to accelerate the civil proceedings, allow to deliver documents made by court or by each party of proceeding, lower the costs of proceeding and simplify the proceeding. In conclusion it should be pointed out that the positive aspects of access to the protocols from hearings prevail over the information portal of the Warsaw appeal.

protocol computerization of civil court proceedings Information Portal of Courts of the Warsaw Appeal access to electronic protocols civil proceedings protokół informatyzacja postępowania cywilnego Portal Informacyjny Sądów Apelacji Warszawskiej dostęp do elektronicznych protokołów procedura cywilna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart