Language and Adaptation Barriers of Polish 1.5 Generation in Ireland

Author: Joanna Augustyniak
Institution: Koszalin University of Technology
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 142-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.13.31.1.12
PDF: tner/201301/tner3112.pdf

The decision about emigration for economic reasons, including emigration to Ireland, after Poland joining the European Union, has been the object of research interests of a number of fields of knowledge. Sometimes, a tempting vision of improving Polish people’s own economic status makes them decide to leave the homeland without any knowledge about the culture of the adopted society. The article is focused on the analysis of the language competence of Polish grammar school students in Ireland. There are presented weaknesses and strategies for surviving in the new environment without language skills and its influence on adaptation to school and life in Ireland. The article is supported by the research conducted in Irish grammar schools and Polish weekend schools in Ireland (2010–2011).

REFERENCES:

 • Burszta, W.J. (2010). Wielokulturowość, obcość, multikulturalizm, in: (red.) M. Mackiewicz, Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 • Chromiec, E. (2004). Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gajda, J. (2008). Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Grucza, F. (1992). Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej, in: Język, kultura – kompetencja kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kapuściński, R. (2008). Podróże z Herodotem. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sapir, E. (1978). Kultura, język, osobowość. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Wygotski, L.S. (2005). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zajączkowska, M.J. (2003). Komunikacja międzykulturowa w okręgu przygranicznym, in: (red.) T. Łoś-Nowak, Dudek A., Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002. Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka.
 • http://www.szkolawlimerick.pl/podstrony/galeria.htm
 • http://www.polskaszkolawcork.pl/images-old/gal-halloween/index.html
 • Kasinitz, P.(Professor of Sociology) – Generation 1.5 – Defining, http://queensmuseum.blogspot.com/2007/06/generation-15-defining-15.html (15.04.2012)
 • Interview 1 – School Meán Scoil Mhuire
 • Interview 2 – Polish weekend school in Dublin
 • Interview 3 and 4 – Polish weekend school in Cork
 • Interview 5 and 8 – Polish weekend school in Waterford
 • Interview 12, 13 and 14 – Calasanctius College
 • Interview 15 – Galway Community College
 • Interview 20 – Teacher from Galway Community College

emigration to Ireland Ireland language competence adaptation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart