Use of Experiential Learning in Distance Learning and E-learning of Adults

Author: Josef Malach
Institution: University of Ostrava, Czech Republic
Year of publication: 2005
Source: Show
Pages: 129-150
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.05.6.2.12
PDF: tner/200502/tner612.pdf

The evolution of theoretical learning concepts brings new stimuli to lifelong learning practice. One of the new theoretical bases appropriate for adult education is an experiential learning theory which analyses and evaluates educational projects and study materials for distance learning as well as e-learning educational programmes from the standpoint of potential learning effectiveness. At the same time, it can be a gnoseological theoretical basis of designing educational programmes for adults, either on a theoretical basis of distance learning, e-learning, or on the basis of their purposeful integration, which is becoming more and more frequent in andragogy. The study gives general tenets of andragogy, presents the main characteristics of experiential learning along with its two major developmental variants – Kolb’s cycle and Jarvis´ revised model of the processes of learning. It defines the basic features of distance learning and e-learning, and formulates general stimuli how to apply experiential learning within these relatively integral educational technologies. In conclusion, it brings about information on practical use of theoretical approaches to teaching pedagogical subjects within educational programmes at universities.

REFERENCES:

 • Bednaříková I., (2001): Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc : Andragogé, Univerzita Palackého.
 • Bertrand Y., (1998): Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál.
 • Holmberg B., (1995): Theory and Practice of Distance Education. London, Routlege,
 • Jarvis P., (1995): Adult and Continuing Education. London: Croom Helm.
 • Jarvis P., Holford J., Griffin C., (2003): The theory and practise of learning. London: Kogan Page.
 • Juszczyk S., (2003): “The chosen pedagogical, sociological and psychological aspects of a distance education”, The New Educational Review, no. 1, pp. 161– 178.
 • Kolb D., Fry R., (1975): Towards an applied theory of experiential learning, [In:] Copper C.L., Theories of Group Processes, John Wiley.
 • Kolb D., (1984): Experiential learning, New York: Prentice Hall, Englewood Clifts.
 • Květoň K., (2003): Základy distančního a online vzdělávání, Praha: ČVUT.
 • Longworth N., (2003): Lifelong learning in action, London: Kogan Page.
 • Malach J., (2002): Kapitoly z andragogiky. Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2002): Školní pedagogika. Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2002): Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů, Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2003): Základy didaktiky, Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2003): Systémy vzdělávání dospělých, Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2003): Andragogika, Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Malach J., (2004): Teorie a metodika výchovy, Ostrava: PdF Ostravské univerzity.
 • Moore, M. Three types of interaction. In Harry, M. J., Keegan, D. (ed.): 1993: Distance education: New perspectives. London : Routlege.
 • Mužík, J., (1998): Andragogická didaktika, Praha: Codex Bohemia.
 • Pasch, M. et al., (1998): Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, Praha: Portál.
 • Peters, O., (1993): Understanding distance education [In:] Harry M.J., Keegan D. (ed.): Distance education: New perspectives. London: Routlege.
 • Průcha J., Míka J., (1999): Distanční studium v otázkách a odpovědích:Průvodce studujících a zájemců o studium. Praha: CSVŠ – Národní centrum distančního vzdělávání.
 • Rogers A., (1986): Teaching Adults. Milton Keynes: Open university Press.
 • Vzdělávání & odborná příprava 2010, 2004, Praha MŠMT.
 • Walklin L., (2002): Teaching and Learning in Further and Adult Education. Cheltenham : Nelson Thornes.
 • Zlámalová H., (2001): Úvod do distančního vzdělávání. Olomouc: Andragogé, Univerzita Palackého.

reflective learning experiential learning cycle experiential learning distance learning e-learning lifelong learning

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart