Primary School Teachers’ Professional Performance in the Czech Republic, Bulgaria and Poland. Comparative Analysis

Author: Beata Pituła
Institution: Silesian University
Author: Wiesława A. Sacher
Institution: Silesian University
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 215-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.35.1.17
PDF: tner/201401/tner3517.pdf

The paper discusses research referring to a primary school teachers’ professional performance diagnosis in the Czech Republic, Poland and Bulgaria. The comparison of the research findings indicates similarities and differences which emerged due to the research between different groups of teachers from the three countries with an attempt to justify the results.

REFERENCES:

  • Arends, R.I. (1994). Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
  • Białkowski, A., Grusiewicz, M., Michalak, M. (2002). Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa: Fundacja ”Muzyka jest dla wszystkich”.
  • Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: WN PWN.
  • Groźlińska, E. (2005). Ściąga dla nauczyciela, czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien. Warszawa: WSiP.
  • Kozielecki, J. (1998). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo ”Żak”.
  • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Pituła, B. (2010). Stałe cechy osobowości nauczyciela determinantami jakości jego pracy zawodowej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  • Pituła, B., Sacher, W.A. (2013). Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych przedmiotów ogólnych oraz nauczycieli muzyki w Czeskiej Republice i Polsce. Analiza porównawcza. In: Lewowicki, T., J. Wilsz, J., Ziaziuna, I., Nyczkało, N., eds. Kształcenie Zawodowe. Pedagogika Psychologia, ”PolskoUkraiński Rocznik”. Częstochowa-Kijów.
  • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

teachers teachers’ professional performance comparative study in the Czech Republic Poland and Bulgaria

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart