adaptacja

Doświadczanie niepełnosprawności jako Inności. Trudy adaptacji

Author: Urszula Klajmon-Lech
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 266-276
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.17
PDF: em/7/em717.pdf

Jedną z ważnych kategorii pedagogicznych jest kategoria Innego. Może ona być rozpatrywana jako doświadczanie Inności oraz jako relacja z Innym. W artykule podejmuję refleksję nad doświadczeniem inności przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Zastanawiam się nad źródłem tego doświadczenia. Przedstawiam także teoretyczne wzorce adaptacji inności przez rodziców – procesu przyjęcia niepełnosprawności.

„Znaczenie” adaptacji zawodowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Author: Zbigniew Chodkowski
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 108-125
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.07
PDF: kie/123/kie12307.pdf

Human adaptation to the environment plays an important role in their careers and substantially affects its professional development. Adaptation consists of many factors that imply positive or negative conditions of a person’s professional work.
The article is a theoretical outline of various possibilities for adapting people in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology.
The article is a theoretical outline of various possibilities of adapting a man in the work environment on the basis of social sciences such as pedagogy, sociology, psychology. The development of the topic is the analysis of the usefulness of selected theories of professional adaptation for special pedagogy in the functioning of people with disabilities. Complementing this analysis is pointing to various barriers to adaptation to the working environment of the disabled. Conclusions include, among others, strengthening of professional activation and social activation of people with disabilities.

„Pokot” Agnieszki Holland i Olgi Tokarczuk - o tym, jak przekład intermedialny wpływa na konstrukt mentalny u odbiorcy

Author: Aleksandra Siemieniuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9947-7161
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 152-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.11
PDF: kie/125/kie12511.pdf

Narracja nie jest zjawiskiem wyłącznie językowym, lecz fenomenem o naturze kognitywnej aktywizującym się za sprawą odszyfrowania treści komunikatu. Owa aktywizacja warunkuje powstanie u czytelnika konstruktu mentalnego rozpatrywanego jako skrypt narracji. Zależnie od medium, w jakim następuje realizacja opowieści, odbiorca w odmienny sposób wytwarza skrypt, nawet jeżeli opowieść oparta jest na podobnym rdzeniu fabularnym. Problem ten ma szerokie zaplecze teoretyczne, jednak dotychczas żaden z badaczy nie pokusił się o przeanalizowanie na wybranym przykładzie, jak przekład intermedialny wpływa na wytworzenie konstruktu mentalnego. W niniejszym artykule zostaje podjęta próba uzupełnienia tej luki. Analiza, wykorzystująca ustalenia narratologii transmedialnej oraz komparatystyki mediów, zostanie przeprowadzona oparciu o film „Pokot” Agnieszki Holland i jego literacki pierwowzór - „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk.

Regional Security Complex Theory: Why Is this Concept Still Worth Developing?

Author: Leszek Sadurski
Institution: University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 137-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.08
PDF: apsp/75/apsp7508.pdf

The Theory of Regional Security Complexes (RSC) provides a conceptual framework to encompass the emerging new post-Cold War international security order. It proposes a model of regional security which makes it possible to analyse, explain and predict the development of the situation in a given region. It is based on the assumption that it is the regional level, not the global or the level of a single state, that constitutes the optimal basis for conducting security analyses. So far, few researchers have attempted to challenge the theoretical assumptions of the RSC concept, and few have tried to develop or supplement it. At the same time, it is clear that the emerging new types of challenges, changing the state’s behaviour, force the revision or updating of some existing theoretical frameworks. It also applies to the Regional Security Complex theory and the adaptation of its conceptual framework to the surrounding reality so that it can continue to be reliably studied. This article considers the possibilities of further evolution of the RSC theory and, in particular, analyses the state of its development to date and proposes solutions to complement it and adapt it to newly emerging phenomena.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart