ageing process

 • Seniorzy i ich problemy w wybranych apelach wyborczych w 2018 roku

  Author: Beata Tomaszewska-Hołub
  E-mail: bethol@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5829-5986
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 72-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192106
  PDF: npw/21/npw2106.pdf

  The Elderly and their issues in the selected electoral pleas in 2018

  In the last 25 years Polish society’s aging process has been intensified what caused a constant growth of the number of people in the age 65 and more. Furthermore, according to demographic prognosis, the share of this age group will be rising in the next years, as well as the role of “silver” electorate. In the local governments selections in 2018 the Elderly were perceived as an important electorate group. Their problems were not ignored and political groups noticed the necessity of winning this group round. In campaigns and election programs candidates focused on the seniors’ needs. The main propositions dealt with safety and health issues, as well as concerns regarding institutional solutions targeted for this group specifically. It can be said the Elderly became one of the most desirable voters next to the Young on Polish political scene.

 • Stereotypizacja starości - wybrane przejawy ageizmu

  Author: Beata Tomaszewska-Hołub
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5829-5986
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 137-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201910
  PDF: cip/17/cip1710.pdf

  Wzrastająca reprezentacja osób starych w polskim społeczeństwie nie poprawia społecznego odbioru tej kategorii wieku, lecz powoduje upowszechnianie negatywnych stereotypów starości, a także intensyfikację zachowań ageistycznych. Konkretne metody przeciwdziałania czy też sposoby eliminowania muszą być wielotorowe i nie powiodą się bez zakrojonej na szeroką skalę edukacji społecznej w zakresie nieuchronności starzenia się i starości; bez wprowadzenia niezbędnych zmian legislacyjnych, bez włączenia problematyki stereotypizacji starości i ageizmu do systemu kształcenia osób zajmujących się zawodowo osobami starymi.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart