bezpieczeństwo narodowe

 • Strategiczne siły jądrowe Federacji Rosyjskiej

  Author: Jarosław Affek
  Institution: Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 64–86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.04
  PDF: apsp/50/apsp5004.pdf

  W artykule przedstawione zostały Strategiczne Siły Jądrowe Federacji Rosyjskiej (SSJ FR), ich rola w rosyjskiej doktrynie obronnej oraz zasadnicze wyposażenie i uzbrojenie. Celem artykułu jest dokonanie oceny potencjału bojowego SSJ, a także próba wywiedzenia stąd przyszłych możliwości oraz roli, jaką SSJ mają do odegrania w doktrynie obronnej Federacji Rosyjskiej w zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych. Autor przedstawił na tle historycznym aktualny stan i potencjał rosyjskich SSJ. W artykule opisane zostały wszystkie trzy komponenty SSJ Rosji, czyli Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia, strategiczne atomowe okręty podwodne – nosiciele rakiet balistycznych oraz Lotnictwo Dalekiego Zasięgu wraz z ich zasadniczymi systemami uzbrojenia. Scharakteryzowane zostały zasadnicze kategorie i typy środków przenoszenia strategicznej broni nuklearnej oraz wskazana ich prawdopodobna przyszłość. W tym kontekście podjęta została próba przedstawienia przedsięwzięć podejmowanych przez rosyjskie władze, mających na celu modernizację dotychczas posiadanych oraz wdrażanie nowo opracowywanych systemów uzbrojenia strategicznego.

 • Konstytucyjny wymiar kontroli inwigilacyjnej polityki państwa na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

  Author: Paweł Laidler
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1338-3285
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 331-341
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.22
  PDF: ppk/61/ppk6122.pdf

  Constitutional Oversight of Government Surveillance in the United States

  The aim of the article is the analysis of constitutional oversightof the government surveillance in the United States. Referring to Snowden affair and COVID-19 surveillance, the Author discusses the challenges faced by the legislative and judicial branches in pursuing control over the executive’s national security policies. Focusing on the rule of secrecy and other constitutional doctrines and privileges, he tries to explain why effective control of government surveillance is today impossible.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart