biographical research

A Cross-Narrative Analysis in Biographical Inquiry – a Research Note

Author: David Herrera-Pastor
Author: Iulia Mancila
Author: Saville Kushner
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 285-296
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.48.2.23
PDF: tner/201702/tner20170223.pdf

Many researchers argue that the analysis process of any narrative and biographical inquiry is a delicate, arduous and complex stage and requires creativity, advanced skills and the technique of the researcher. This research note, based on a research project carried out in Spain, makes a unique contribution to this debate by reflecting about the Cross-Narrative Model, whose father was Lewis (1973), introducing two concepts: Biographical Units and the Analysis Units. Furthermore, it describes the analysis process laying emphasis on the particular methodological challenges and possible benefits of using these units to build up a two-part biographical account. This research note concludes that the use of the Cross-Narrative Analysis model could be considered as a possible alternative to the on-going discussion on advancing the rigorous and resourcefulness narrative qualitative analysis endeavour.

Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom

Author: Sabina Pawlik
Institution: Uniwersytet Śląski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9775-7856
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 216-229
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.13
PDF: kie/123/kie12313.pdf

Prezentowane badania dotyczą nieobecnego w dostatecznym stopniu w literaturze naukowej wątku dorosłych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich podmiotem uczyniłam osoby szczególne: takie, które swoją diagnozę otrzymały będąc osobami dorosłymi. W centrum mojego badawczego zainteresowania znajdują się ich biografie. Analiza uzyskanych wywiadów narracyjnobiograficznych skoncentrowana jest przede wszystkim na strukturze biograficznej zwanej biograficznym przełomem. W narracjach dorosłych osób ze spektrum autyzmu diagnoza jawi się jak punkt zwrotny w biografii, który wywiera zasadniczy wpływ na życie nosicieli opowieści poprzez zmianę jego biegu i/lub transformację tożsamości.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart