biznes

Factors of Intercultural Communication Competence in Multicultural Business Environment

Author: Vita Balama
Institution: Ventspils University of Applied Sciences, Łotwa
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 158-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018213
PDF: kim/2018_2/kim2018213.pdf

Czynniki kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym
Artykuł dotyczy kompetencji komunikacji międzykulturowej w wielokulturowym środowisku biznesowym. Studium przypadku obejmuje porównanie środowiska biznesowego kilku krajów w Europie, a mianowicie państw bałtyckich: Łotwy, Litwy, Estonii i Finlandii. Atorka przedstawia bogatą bazę teoretyczną przez pryzmat praktyki nauczania.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart