burmistrz Londynu

 • Ustrój Londynu na tle normatywnej regulacji samorządu terytorialnego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Author: Piotr Kapusta
  E-mail: p.kapusta@wpa.uz.zgora.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 189-207
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.01.10
  PDF: ppk/35/ppk3510.pdf

  Ths work shows specific character of anglo – saxon model of self government with particular emhasise of its distinguishing characteristic in comparison to selfgovenments of other EU Memberstates. The Author presented specific legal regulations existing in the capital of United Kingdom – the city of London. Presented analysis refers also to reasons of reforms of selfgovernments organization undertaken at the end of XX century.

 • Ograniczenie możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje

  Author: Magdalena Wrzalik
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 128-138
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.08
  PDF: apsp/58/apsp5808.pdf

  Przedmiotem analizy w artykule jest uchwalona przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. zmiana dotycząca kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dwóch kadencji, wprowadzona w Kodeksie wyborczym. Celem artykułu jest odniesienie się do przywoływanych różnych racji przemawiających za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart