campylobacter

Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations

Author: Małgorzata Szwejkowska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Wojciech Truszkowski
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Author: Elżbieta Zębek
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 173-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.10
PDF: tpn/10/tpn2016110.pdf

Gałąź gospodarki, jaką stanowi produkcja i obrót żywnością przynosi istotny zysk ekonomiczny, ta branża wydaje się generować najwyższe przychody i być bardzo dochodowa. Z drugiej strony – oprócz zysków – przemysł żywnościowy może być źródłem zagrożenia dla ludzi, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa powszechnego na niebywałą skalę. Stąd niezwykle ważne jest dochowywanie wysokich standardów bezpieczeństwa przez producentów i podmioty wprowadzające żywność do obrotu. Celem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących sankcjonowania przestępnych zachowań związanych z obrotem żywnością.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart