city

 • Right to the City as a New Paradigm within the Concept of Human Security

  Author: Agnieszka Szpak
  E-mail: aszpak@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 367-381
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016027
  PDF: ppsy/45/ppsy2016027.pdf

  Cities have been researched mostly in terms of its economic, technological, and social value and significance. Despite some changes in this respect, there is still a need to research cities as a fascinating phenomenon, also in respect of its capabilities to increase human security on a local and global scale. In this context, the article examines the new paradigm of urban development within the human security, namely the right to the city. The author indicates to the growing role of cities for human security and to mutual relations between the right to the city and the concept of human security. The subject matter is indeed as fascinating as fascinating are cities themselves. They are dynamic, energetic, innovative and constantly evolving. The general thesis of the article is that cities adopting the adequate model of urban development such as the one envisioned in the right to the city may and do greatly contribute to human security. 

 • Kapitał społeczny małego miasta i edukacja międzykulturowa. Propozycja działań w sferze publicznej

  Author: Przemysław Paweł Grzybowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 213-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
  PDF: em/8/em814.pdf

  W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

 • Ludność Pleszewa w latach 1751–1793 w świetle ksiąg metrykalnych

  Author: Artur Makowski
  E-mail: ludwik6667@poczta.onet.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 30-55
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso180102
  PDF: hso/16/hso1602.pdf

  The text is an attempt at analysing the natural movement of Pleszew’s population in 1751–1793. The research has been based on birth certificate registers as well as city records from the time in question which provide collective information on the demographic phenomena at work.

 • Wybrane formy współpracy międzynarodowej w polityce rozwoju miasta Gdynia

  Author: Marek Łucyk
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 103-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192108
  PDF: npw/21/npw2108.pdf

  Selected forms of international cooperation in the development policy of the City of Gdynia

  The article describes several forms of international cooperation in Gdynia. It shows its influence on the development and promotion of the city in last years.

 • Dyskurs przestrzeni - przestrzeń dyskursu. Obraz miasta w Innej Wenecji Predra-ga Matvejevicia

  Author: Katarzyna Majdzik
  E-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 105-121
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2016.07.06
  PDF: iw/07/iw706.pdf

  THE DISCOURSE OF SPACE - THE SPACE OF DISCOURSE. THE IMAGE OF THE CITY IN DRUGA VENECIJA (THE OTHER VENICE: SECRETS OF THE CITY) BY PREDRAG MATVEJEVIĆ

  the author of this article reconstructs the image of Venice depicted in the novel-essay Druga Venecija (The Other Venice: Secrets of the City) by Predrag Matvejević. the novel is characterised by multilingualism (loanwords from the Italian language and its dialects) and contributions from other arts (numerous illustrations, maps, photo reprints, etc.). the discursive mechanisms shaping the impression of space and the world that is represented, as well as the nonlinguistic (visual) ways of its reproduction, are analysed in the article. the narration of the novel is deprived of plot, as it is essayistic and dehistoricised. The book incorporates different genres, combining elements of the essay, travelogue novels, encyclopaediae, and portolan charts. It is characterised by minimalism and restrained language, which are distinguishing features of Matvejević’s work. the poetics of minimalism is reflected in the fragmentation of the plot, the selectivity of themes, and the simplicity of style. the writer concentrates on presenting the details, exploring unknown areas that are overlooked in other literary descriptions of Venice. the originality of Matvejević’s creative method is based on tracking down abandoned, non-obvious, and devastated places; the book, therefore, describes the passages of the city, referring random information and fragments of other stories and legends. enumeration is the most frequent figure of speech used by the writer to describe phenomena in a synchronous and non-hierarchical way. the starting point for the considerations made in this article are the philosophical concepts of the relationship of semiotic systems and different types of art (both applied and fine) to the category of spatiality (Derrida, Rewers, eco, taine).

 • Co przewodnik turystyczny mówi we Wrocławiu Włochom o ich rodakach?

  Author: Ziemowit Pazda
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 17-70
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2014.05.01
  PDF: iw/05/iw501.pdf

  CHE COSA UNA GUIDA TURISTICA DI BRESLAVIA DICE AGLI ITALIANI A PROPOSITO DEI LORO CONNAZIONALI?

  WHAT DOES A WROCŁAW CITY GUIDE TELL ITALIAN TOURISTS ABOUT THEIR FELLOW COUNTRYMEN?

  The author describes the standard tourist itinerary across the city of Wrocław, especially the sites that concern the Italian presence in Wrocław or the merits of the Italian people regarding the region and its capital (artists, architects, exponents of the Church, soldiers, immigrants, etc.). He expresses the opinion that knowledge about elements of history associated with those of the same origins as the tourist group may help guides to interest and involve the group more and to improve the quality of their work. He briefly describes the preparation of the guides for their work and their sources of information, and presents the necessity of choice and selection of the material, depending on the current target audience.

 • Rola kapitału społecznego w procesie integracji mieszkańców miejscowości przyłączonych do Opola w 2017 roku

  Author: Michał Potracki
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Dominik Kurek
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Author: Mateusz Drążewski
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.09
  PDF: apsp/70/apsp7009.pdf

  W niniejszym artykule analizujemy wpływ kapitału społecznego na procesy integracji miasta Opola w kontekście przyłączonych doń miejscowości 1 stycznia 2017 roku. Głównymi metodami zastosowanymi w pracy jest analiza danych zastanych oraz treści internetowych. Dodatkowo stan instytucjonalnego kapitału społecznego w Opolu został zaprezentowany przy wykorzystaniu analizy SWOT. Przeprowadzone badania pozwalają ocenić stan instytucjonalnego kapitału społecznego jako dobry, dowiedziono również, że instytucje, które w 2017 roku zostały wcielone w strukturę miasta Opola, w jawny sposób nie rozpowszechniają treści, które mogłyby prowadzić do dezintegracji miasta. Fakty te wraz z innymi obserwacjami potwierdzają tezę o dobrych warunkach instytucjonalnego kapitału społecznego do integrowania mieszkańców Opola.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart