consumerism

Homo sapiens w społeczeństwie informacyjnym

Author: Ewelina Dziwak
Institution: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 98-110
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016108.pdf

Homo sapiens in information society
Abstract: This publication discusses the problem of the origin of informationbased society and the impact of its most important processes on human life. The author in her work shows how commercialization, and above all “McDonaldization” and consumerism changed the picture of modern human individual, and of society as a whole. Her discussion starts by individual epochs in human history, ending at the stage of the invention of the computer, and then the popularization of the Internet. In the first passage the publication introduces the reader to the world of information- based society by providing its origins and development. Then, it directs attention toward the processes inherent to a society based on information, focusing mainly on consumerism and commercialization and their impact on contemporary media. The author connects the concept of consumerism with the culture of digital narcissism and indicates its’ impact on today’s youth.

Czy inna kinematografia jest możliwa? Krytyka kapitalizmu w polskim kinie współczesnym

Author: Michał Piepiórka
Institution: Uniwersytet Łódzki
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2523-7656
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 50-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.04
PDF: kie/125/kie12504.pdf

Jan Sowa przekonuje w swojej książce, że „inna rzeczpospolita jest możliwa”. Punktem wyjścia dla jego analizy społeczno-polityczno-gospodarczej sytuacji, w jakiej znajduje się współczesna Polska, była rocznica 25-lecia transformacji. W tym samym czasie książkę o podobnym tytule - Inny kapitalizm jest możliwy - wydał Andrzej Szahaj, także odwołując się do bilansu ostatniego ćwierćwiecza. Obaj autorzy rozpoczynają swój wywód od krytyki przemian i długo funkcjonującego ślepego zaufania do „niewidzialnej ręki rynku”, przejętego wraz z otwarciem na Zachód. Przyglądając się rodzimemu kinu tworzonemu po 1989 roku, okazuje się, że dominującą narracją wobec przemian ekonomicznych, dokonujących się pod wpływem zmiany ustrojowej, była ta, która wspierała działania wolnorynkowe. Jeżeli krytykowano polską sytuację gospodarczą, to źródeł złej sytuacji upatrywano albo we wciąż istniejących naleciałościach poprzedniego systemu, albo w zbyt wolnych przemianach. Dopiero ostatnie lata przyniosły w polskim kinie filmy, które powoli zmieniają perspektywę, upatrując zagrożenia dla życia społecznego już nie w niedoborze, lecz w nadwyżce liberalnych rozwiązań w gospodarce. Artykuł ma na celu naszkicowanie mentalnej mapy polskiego kina ostatnich lat i sprawdzenie, czy rzeczywiście można w nim dostrzec oznaki postępującej zmiany w ocenie kapitalizmu. Oglądając takie filmy, jak choćby: Pewnego razu w listopadzie, Dzikie róże, #WszystkoGra, Kamper, Król życia czy Między nami dobrze jest, można odnieść wrażenie, że inna kinematografia faktycznie jest możliwa.

Globalny nastolatek w sieci tetrady środowisk wychowawczych

Author: Agnieszka Betleja
Institution: Zespół Szkół nr 6 w Tychach, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9386-1544
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 26-34
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ve.2023.03.03
PDF: ve/7/ve703.pdf

A Global Teenager in a Network of Educational Environment Tetrad

The aim of the article is to show the tetrad of educational environments, according to Janusz Morbitzer (Morbitzer, 2014, s. 120), which influence young people who exist dichotomously in the real and virtual world. Living „between” the real and digitized world, the global teenager tries to mark his activity and decision-making. On the one hand, he wants to leave his personalized trace in the offline space and on the other hand, he wants to join a uniform digital online community. The growing so-called „axiological shift” towards the domination of material values, social and civilizational entropy contribute to the fact that educational processes are becoming more and more difficult, sometimes even impossible to implement. Lack of understanding of a specific axiological concept prevents its introception, and therefore practical respect and living in accordance with a given axiological category.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart