creative rehabilitation

Teatralne oblicza nieletnich w recepcji widzów - analizy, interpretacje, refleksje

Author: Aleksandra Pyrzyk-Kuta
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6334-0991
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 228-247
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.16
PDF: kie/125/kie12516.pdf

Artykuł obejmuje zagadnienia z zakresu resocjalizacji kreującej i pedagogiki teatru. Rozważania wynikają z realizacji projektu warsztatów teatralnych w ośrodku kuratorskim z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Efektem tych działań był spektakl teatralny, a reakcje i interpretacje odbiorców badano autorskim Kwestionariuszem recepcji widza. Inspiracją do podjęcia tak zakrojonego działania stała się koncepcja twórczej resocjalizacji Marka Konopczyńskiego, zogniskowana wokół rozwijania potencjalności i kreowania nowych, indywidualnych kompetencji. Etapy pracy teatralnej były koherentne i odpowiadały fazom procesu twórczego. Przedmiotem podjętych rozważań jest ostatnia z nich, czyli weryfikacja - ocena trafności idei oraz aktów kreacji, której dokonywali widzowie. Teatr jest dialogiem między nadawcą - kreatorem a odbiorcą - widzem. Ta diada jest tu szczególna, gdyż niecodzienna, osadzona w wymiarach pedagogicznym i kulturalnym. Inicjatorka przedsięwzięcia, a jednocześnie autorka tego opracowania, była ciekawa, w jaki sposób widzowie dokonają percepcji tematu ukazanych obrazów oraz jaki nadadzą im sens, jakie przypiszą znaczenie. Zainteresowanie wzbudzał również wymiar przeżycia estetycznego i emocjonalnego odbiorców spektaklu. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie: „czy praca teatrem może stanowić konkretną propozycję działań profilaktyczno-wychowawczych, resocjalizacyjnych?”. Recepcja widzów została skategoryzowana poprzez zadane w kwestionariuszu pytania, a całokształt uzyskanych wypowiedzi, tych lapidarnych i narracji o pełniejszym kształcie, tworzy ciekawą, nasyconą humanizmem optykę wydarzenia.

Wpływ twórczej resocjalizacji na kształtowanie wartości osób pozbawionych wolności

Author: Aleksandra Kobylańska
Institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1544-3528
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 132-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20211010
PDF: ksm/29/ksm2910.pdf

Optimizing the human relationship with the environment, which is one of the most important goals of social rehabilitation, depends on a wide group of factors and processes, among which the system of target values (of a higher order) plays a significant role. Referring to the words of the doyen of social rehabilitation in Poland, Czesław Czapów. The highest values in social rehabilitation should be considered not only the social order, but most of all the development of personality and related human freedoms. Paradoxically (taking into account the fact that a large part of social rehabilitation procedures take place in closed institutions) one of the most important values of social rehabilitation is freedom. According to Albert Camus, “freedom is nothing more than a chance to be better”. Social rehabilitation institutions (mainly prisons), fulfilling their utilitarian functions, drastically limit the freedom of choices that can be made by charges. The essence of creative social rehabilitation is an attempt to change the individual in a way that is different from the usual social rehabilitation schemes. It is an attempt to change a person by creating different parameters of his identity, which determine the quality of contacts with other people. These treatments, taking the form of theater, sports, drama, art or music experiences, can create different personal parameters of an individual.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart