cyberataki

Wybrane aspekty definicyjne cyberterroryzmu i ich znaczenie w perspektywie polityki bezpieczeństwa

Author: Marek Górka
Institution: Politechnika Koszalińska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 295-315
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201718
PDF: cip/15/cip1518.pdf

Cyberterroryzm stwarza poważne i szybko rozwijające się zagrożenia dla społeczeństwa oraz infrastruktury krytycznej państwa. Fakt ten wywołuje istotne zmiany w zakresie zapobiegania oraz zwalczania terroryzmu. Cyfrowy świat, w którym żyje społeczeństwo zapewnia szerokie możliwości dla cyberprzestępczości, ponieważ inicjuje i zachęca do wykorzystania ukrytych możliwości Internetu. Cyberterroryzm jest rodzajem przestępstwa, który jest skierowany przeciwko państwu i jego obywatelom. Obecnie sieci komputerowe są zagrożone i codziennie atakowane z powodu m.in. niezdolności do utrzymania dynamicznego rozwoju usług internetowych oraz szeroko dostępnych narzędzi i technik hakerskich. Jest to najbardziej trudne wyzwanie w walce cyberterroryzmem. Jednak sam termin jest często niewłaściwie wykorzystywany i nadużywany. Zrozumienie niebezpieczeństwa cyberterroryzmu musi zaczynać się od klarownego określenia jego definicji.

System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, a cyberataki. Zagrożenia i możliwe skutki

Author: Szymon Stach
Institution: aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, doktorant na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 172-185
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2018.1.10
PDF: tpn/13/TPN2018110.pdf

This article discusses the issue of the significance of property rights in the Polish legal order in the context of the digitization of the main state registers and possible consequences of attacks on them. Technological progress makes it possible to transfer registers from a traditional paper form to a digital form. This process has also been performed in the area of Land and Mortgage Registers. Due to the above, every Internet user, who knows the number of the Land and Mortgage Register, is able to verify its legal status. There are real material values related to the data in the Electronic Land and Mortgage Registers. The above may cause that, like banking systems, also the system of the Electronic Land and Mortgage Registers, may become subject to attacks by cybercriminals. This article considers the possible effects of such actions and possibilities of protecting against them.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart