decentralization

 • Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej

  Author: Andrzej Bałaban
  E-mail: a.balaban@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Ewa Milczarek
  E-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 145-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.09
  PDF: ppk/44/ppk4409.pdf

  Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota – państwo – region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem „regionu” na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.

 • Samorząd w niepodległej Polsce – zarys historii i znaczenie

  Author: Joanna Dzwończyk
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 36-50
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201803
  PDF: ksm/23/ksm201803.pdf

  The text presents an outline of the history of local government development in Poland over the last hundred years, with particular emphasis on the last three decades. Its importance was discussed in the process of decentralization and democratization of the broadly understood political system. It was emphasized that it was this segment that was the first to be subjected to democratic changes and that it is in this area, both objectively and in the opinion of the public, that one can speak about the greatest success in rebuilding the social and political system of Poland. The extremely important role of self-government in the socio-economic development of the state was also pointed out, which is also connected with the fact that in no other country local governments play such a significant role in using EU structural funds. The role of local self-government as a school of democracy was also presented, showing that it is increasingly a kind of a center for the cadres of central power elites. Particular emphasis was placed on the fact that it is at this level that the instruments of direct democracy are used to the greatest extent, which favors democratic education in increasing social subjectivity. . It was also pointed out that after the parliamentary elections in 2015, won by the "Prawica Razem" coalition, the central authorities are taking steps to strengthen their position in relation to the local government.

 • Polska reforma terytorialnego samorządu. Osobisty ślad odciśnięty na niej przez jej trzech współautorów

  Author: Ludwik Habuda
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 133-146
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.47.08
  PDF: apsp/47/apsp4708.pdf

  EXPERT AND BUREAUCRATIC POWER IN SHAPING POLISH SELF-GOVERNMENT SYSTEM. THE CASE OF THREE CO-AUTHORS

  Michał Kulesza, Jerzy Regulski, and Jerzy Stępień are three co-authors of polish self-government reform (1990 – 1998). The author of the article searches their roles as experts as well as politicians in shaping self-government system. Final conclusion is as follows: although they were “scientific owners” of the problem, their important part in resolving it was more political (bureaucratic) than professional. The matter of their professional role was generally out of question. Practically, the most difficult task was not the shape of future self-government system but the implementation of it. Key in resolving this problem was the political position of aforementioned co-authors, their participation in bureaucratic power, and openness for lobbying. It is a meaningful lesson for the future reformers, each and every one of them.

 • Uwarunkowania instytucjonalno-prawne wyborów samorządowych na Ukrainie w 2015 roku

  Author: Liana Hurska-Kowalczyk
  E-mail: gliana@op.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192104
  PDF: npw/21/npw2104.pdf

  Institutional and legal conditions of local elections in Ukraine in 2015

  In this article the author analyzes the institutional and legal conditions of local “government” elections in Ukraine in 2015. Special attention is given to the determinants of formal elections to local government bodies. Indicates the specific nature of the local elections in 2015 (up today). The local elections in Ukraine in 2015 were held under the conditions of reforming local self-government. The main goal of the reform is the socalled decentralization. Local government reforms ensure the creation of associations of territorial communities of villages (cities, settlements). For the first time in the elections they took part association of territorial communities. In addition, the Ukrainian authorities have failed to conduct elections on the entire territory of the country. No votes were cast in Autonomous Republic of Crimea, due to the annexation of the peninsula by the Russian Federation in 2014. Elections to local self-government bodies were also not carried out in part of the Donetsk and Luhansk regions, due to the ongoing armed conflict in Donbass since 2014.

 • The State and Local Self-Government. Territorial Organization of the State

  Author: Radosław Kamiński
  E-mail: kaminski.radoslaw@interia.pl
  Institution: Instytut Nauk Społeczno-Humanistycznych
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 543-558
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019402
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019402.pdf

  Local self-government constitutes a part of executive power in the state, with the state’s law underlying its functioning. Local government remains under the state’s supervision, representing a form of the political system within the decentralized public administration. 2018 marks 20 years of the functioning of local self-government based on a three-tier structure. The aim of the paper is an attempt at finding the answer to the question whether or not the organizational solutions adopted by the legislator and established in practice need to undergo reforms and if so, to what extent? The question thus formulated relates directly to the argument that the organization of local government system is not sound while the criteria assumed in the territorial breakdown of the local government organization do not correspond to the conditions in which those units operate, and therefore what appears necessary is for the system to be reorganized and the number of units at individual tiers to be reduced. The paper presents selected problems of the local administration in the context of a systemic organization and suggest possible (or necessary) changes which, in the author’s view, should become a subject of discussion (and in practice are such) between local selfgovernment and government administration.

 • Prawo miejscowe w polskim i włoskim porządku prawnym – wybrane aspekty

  Author: Maja Kozłowska
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 355-366
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2014.05.17
  PDF: iw/05/iw517.pdf

  LOCAL LAW IN POLISH AND ITALIAN LEGAL SYSTEMS - CHOSEN ASPECTS

  The article analyses regional competences in the area of tourism, comparing Polish and Italian legislative systems. Regional legislative competences in Italy are characterized, in particular with reference to the constitutional reform of 2001 and its consequences for the division of competences between State and regional entities. Tourism is presented as one of the exclusive regional competences in Italy. The legislative competences of the Polish self-governmental region are analysed (own and commissioned). The strategy of the regional development is indicated as one of the legislative acts at the regional level that refers to the area of tourism.

 • The historical legal relationship between the establishment of tax and decentralization processes within the first state entities on the territory of Ukraine

  Author: Oleksandr Poliakov
  E-mail: poliakov.ol.petrovich@gmail.com
  Institution: Leading Legal Advisor, LLC Phenomena
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1710-0732
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 107-118
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2021208
  PDF: rop/16/rop1608.pdf

  The scientific article is devoted to the issue of the disclosure of the processes of establishment and development of decentralization and taxation during the times of the Ants State, Kievan Rus and Principality of Galicia-Volhynia, as well as the determination of the relationship between these two processes. Due to the study of the topic of the article through the prism of various historical developments, it is possible to trace the formation and development of the tax institute in the first state institutions on the territory of modern Ukraine, as well as the form of the exercise of the people’s power and its significance in the decision-making of both state-wide decisions and the resolution of issues of local importance. The role and significance of local authorities and issues that could be resolved by the then bodies of the people’s administration are revealed, and at the same time relations between the central authorities and the authorities of territorial communities are covered. Attention is paid to the law enforcement in the development of the people’s administration, taxation and their relationship between the state entities of the investigated historical epochs. Among other things, the article is devoted to establishment of a clear link between the gradual transition of power from the bodies of the people’s rule to the central apparatus in the person of the prince and his surroundings and, as a result, the necessity of permanent resources, at the expense of which it would be possible to keep them. The article analyzes the reasons for the necessity of revenue receipts and the main types of revenue receipts of the time, as well as the bodies on which the duties of tax collection were imposed. Attention is paid to the definition of such tax characteristics as collection bodies, collection form, documentary fixing and further distribution and use of taxes. As a conclusion of the research, the author has formed a table with indication of the basic types of revenue receipts of a given period and level of decentralization in such period, and also has made generalization of the connection of these two processes.

 • Formation of a Favorable Leadership Environment as a Tool of Combining People to Resolve Socially Significant Issues in Representative Authorities

  Author: Victor Veremeichyk
  E-mail: vik-veremeichik@ukr.net
  Institution: Taras Shevchenko National University of Kyiv
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1829-8274
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 148-159
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20210308
  PDF: ksm/31/ksm3108.pdf

  Many years of experience in trying to reform the representative authorities in Ukraine indicate that the lack of change means stagnation and prevents development. Change is an inevitable element of our lives, but it often causes fear in people. The ability to adapt to and enjoy change shapes our health, happiness and personal dignity much more than anything else. Each of us is given two options to choose from, influence others and as a result, manage change or is allow to other impact on us. It is for this reason that representative bodies in Ukraine need to be created conditions for the arrival of representatives of the new, ie professional public, management. It must be based on leadership, because it is not so much about younger people, but about new professionals who are able to adapt to change and function effectively in changing conditions and situations. At the same time, they must have a clear understanding of the axiom that the success of their activities lies in teamwork and continuous self-development and self-improvement. It is obvious that a modern representative of public authorities in general and local governments in particular must be a person who seeks to create a favorable leadership environment in order to unite all communities interested in addressing socially significant issues. And such a representative who understands that he will not succeed if he will thoughtlessly, automatically, copy someone’s style and thoughtlessly imitate anyone. The article analyzes the experience of forming a favorable leadership environment in the stand. The main tools of uniting people for solving socially significant issues in representative authorities are substantiated. The priority directions of formation of a favorable leadership environment in the stand are identified.

 • Legal Support of Financial Independence of Territorial Communities in Ukraine

  Author: Valentyna Mamonova
  E-mail: v.mamonova1005@gmail.com
  Institution: O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0219-3884
  Author: Natalia Meush
  E-mail: meushnv@ukr.net
  Institution: Kharkiv Regional State Administration
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2148-457X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 131-146
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2021408
  PDF: rop/18/rop1808.pdf

  The article provides a scientific analysis of the financial independence of territorial communities, which is aimed at strengthening the implementation of decentralization measures in Ukraine. Indicated that problems of financial support of the local government powers are the focus of Ukrainian scientists, experts in local budget management and finance. Independence in the aspect of local self-government should be considered within the norms established by the Constitution of Ukraine, the European Charter of Local Self-Government, and other legislative acts. Performed theoretical and applied identification of the “financial independence of the territorial community”. Analyzed the key provisions of the Ukrainian legislation on financial support of territorial communities, which were transformed in the process of decentralization during 2014–2020. Highlighted the state policy components of ensuring the financial independence of territorial communities, based on the principles of the European Charter of Local Self-Government. Measures of state policy to ensure the financial independence of territorial communities can be systematized into two groups: 1) direct participation of the state in the formation of financial resources of communities and territories; 2) indirect participation of the state in the formation of financial resources of communities and territories and their disposal. Noted that consolidation of revenue sources in local budgets of Ukraine is characterized by instability. Summarized the results of the sociological study of the financial support of territorial communities in terms of their financial independence. Emphasized the lack of legal opportunity for local governments to independently keep records of personal income tax and other national taxes in terms of their payers. Proposed the measures to improve the administration of taxes, which are a source of revenue to local budgets: organization of a digital information network on the payment of taxes and other mandatory payments by individuals and ensuring access to it by local government officials; establishing interaction of territorial bodies of the State Tax Service of Ukraine with local self- -government bodies on issues of control over the correctness and timeliness of tax payments and other obligatory payments by individuals and legal entities, etc.

 • ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  Author: Alla Lysenko
  E-mail: lysenkoalla2010@ukr.net
  Institution: Central Ukrainian National Technical University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8193-4267
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 56-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220104
  PDF: ksm/33/ksm3304.pdf

  DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE AS A MEANS OF CREATING AND MAINTAINING A FULL-TERM LIVING ENVIRONMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

  The article researched the process of decentralization of power in Ukraine since 2014 and its legal regulation, highlights the stages of reform, systematizes its main achievements within the first stage (from 2014 to 2019) and the second (from 2020 to present), outlines and summarizes the key problems of community development and possible ways to solve them. Based on the analysis of the publications in which the solution of the problem was initiated, the author found that the attempts to improve the administrative- territorial structure of Ukraine, made at the national level before 2014, did not bring the expected results, and therefore the focus is on the process of subsequent reforms. With this in mind, the purpose of the study, its main research objectives and methodological tools are determined. The author emphasizes that the reform of the state policy of Ukraine in the field of local government is based on the best world achievements in this direction, on the basis of the analysis confirms the general correspondence between the number of persons living in a particular region of Ukraine and the number of established communities, and that community development problems are more pronounced within rural areas away from administrative centers. The proposed ways to solve the outlined problems will contribute to the creation and maintenance of a full-fledged living environment of communities.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart