Design Thinking

Design Thinking. Theory and Teaching Practice

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 52-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018205
PDF: kim/2018_2/kim2018205.pdf

Design Thinking. Teoria i praktyka dydaktyczna
Design Thinking jest procesem skoncentrowanym wokół człowieka i jego potrzeb, może być stosowany do tworzenia nowych produktów, usług, ale także rozwiązywania problemów. Nie ma jeszcze ustalonej definicji Design Thinking, gdyż jest to bardziej sposób myślenia niż sztywna technika działania. Kluczowe w tym procesie jest rozumienie nawyków, kontekstu społecznego i motywacji użytkowników danego produktu/usługi/innowacji. Użytkownik i jego potrzeby znajdują się w centrum procesu Design Thinking. W związku z tym bardzo ważne jest to, by wejść do świata użytkowników i wysondować ich oczekiwania np. w formie ankiet czy wywiadów. Dzięki temu innowacyjne pomysły będą miały przełożenie na realia funkcjonowania produktu czy usługi. Celem artykułu jest przedstawienie ram teoretycznych DT, podstawowych technik stosowanych w tej metodzie i praktycznych efektów zastosowania Design Thinking w szkolnictwie wyższym.

Design thinking – szansa na innowację w szkołach wyższych

Author: Joanna Górka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 21-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2019102
PDF: kim/2019_1/kim2019102.pdf

Design thinking - a chance for innovation in higher education institutions

Design thinking as a way of reasoning is becoming more and more popular nowadays. Originated in business and transferred to other areas, it is now being implemented even in education and science. With its four or five steps in the whole process, interdisciplinary teams can solve every problem and find a solution which meets the needs and expectations of the end-users. This approach has also been successfully implemented in higher education institutions and it is through that HEIs are becoming more open and efficient in their cooperation with business, public administration, NGOs and other stakeholders.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart