digitalizacja

Digitization of the resources of the Literary Institute in Paris

Author: Ewelina Górka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 150-157
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018212
PDF: kim/2018_2/kim2018212.pdf

Digitalizacja zasobów Instytutu Literackiego w Paryżu
Instytut Literacki został założony w 1946 r. w Rzymie. Jak wskazano w powołującym go rozkazie, głównym celem było prowadzenie akcji wydawniczej w dziedzinie kulturalnej, literackiej i społecznej, a także zbieranie dorobku piśmiennictwa polskiego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia i redaktorem był Jerzy Giedroyc. W okresie funkcjonowania Instytutu Literackiego, tj. w latach 1947–2000, ukazało się 637 numerów miesięcznika „Kultura”, 171 numerów kwartalnika „Zeszyty Historyczne” oraz książki: 26 publikacji w latach 1947–1952 i 378 książek w serii „Biblioteka Kultury”. Oprócz wskazanych wyżej publikacji, w archiwum Instytutu Literackiego zachowała się bardzo duża liczba innych książek, czasopism polskich i zagranicznych, wycinków prasowych oraz dokumentów, listów i fotografii. Ich zebranie i uporządkowanie, a także wykonanie wersji elektronicznej było możliwe m.in. dzięki projektom: „Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura” oraz „Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego”.
W artykule została zwrócona uwaga na proces digitalizacji zasobów Instytutu Literackiego. Cyfrowe wersje oryginalnych tekstów źródłowych mogą bowiem posłużyć dalszym badaniom na temat spuścizny Jerzego Giedroycia. Wskazany dostęp to także ułatwienie do podejmowania dalszych prac i ochrona dokumentów, zwłaszcza rękopisów, w związku z niszczeniem i upływem czasu. Jako przykład ilustrujący tę tezę w artykule posłużono się przykładem Jerzego Pomianowskiego, jednego ze współpracowników paryskiej „Kultury”, wskazując sposoby przeprowadzania wstępnej kwerendy źródłowej, tak ważnej dla realizacji tematu badawczego.

Problemy współczesnego dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech. Między dynamiką zmian a wielokulturowością

Author: Anna Karolina Rogowska
Institution: WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG w Stuttgarcie, Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium z siedzibą w Remseck, Niemcy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7708-8790
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 113-131
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.07
PDF: kie/129/kie12907.pdf

The dual vocational education system in Germany is recognised as a model worldwide. The second decade of the 21st century is unfolding under the visible effects of the technological revolution, social changes and intensified migration flows. Difficulties in filling vacant working places, the need to intensify professional orientation, closer cooperation among schools influence the development of new solutions for the system. In relation to the Polish vocational education reform, such paradigms as employer and school, student and master, vocational orientation, professional integration of migrants acquire new meanings. The current problems of the German dual system and its possible solutions become a reference for the current discussion on young people’s vocational education in Poland.

Koncesja na rozpowszechnianie telewizyjne w systemie naziemnym cyfrowym w Polsce

Author: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Institution: Akademia Obrony Narodowej
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 150-167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.08
PDF: tpn/8/TPN2015108.pdf

Legal issues associated with the implementation of digital terrestrial television is not only important because of the assessment of their effectiveness. It also tips about what future regulators, based on the experience that we gain today analyzing the administrative and legal convergence in connection with the introduction of new technologies. Their importance is crucial to the debate on the concept of public interest and related restrictions, as well as to analyze the role of public administration in its protection. An example characterized by a change in the understanding of the public interest in the regulatory area of audiovisual media is primarily the sphere of market control and rationing. In the light of the development of new technologies and enlarging coverage market forces should be emphasized that for the sake of proportionality, the objectives of public interest and private purposes, and the rights and freedoms need a more flexibility with regard to rules governing conventional audiovisual media services without negation proven and still existing standards.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart