dziennikarstwo

The history of world literature in the context of the future journalists’ professional training. Social-communicative discourse of the literary process

Author: Aleksandr L. Glotov
Institution: National University “Ostroh Academy”
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 179-184
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2017212
PDF: tpom/26/tpom2612.pdf

Historia literatury światowej w kontekście profesjonalnego szkolenia przyszłych żurnalistów. Dyskurs społeczno-komunikacyjny procesu literackiego

Szkolenie dziennikarzy ukraińskich szkół wyższych jest tradycyjnie oparte o ramy filologiczne. Większość dziennikarzy pracujących we współczesnych mediach nie potrzebuje specjalistycznej wiedzy fachowej.
Autor proponuje projekt modernizacji nauki historii literatury światowej dla przyszłych dziennikarzy. Z historycznego punktu widzenia proces literacki był zawsze realizowany wraz z działaniami na polu komunikacji społecznej. Większość pisarzy była dziennikarzami, a wiele dzieł literackich miało wielki wpływ na kształtowanie powszechnej świadomości.
Nowoczesne metody nauczania w szkołach wyższych umożliwiają zarysowanie przedmiotu w kontakcie z docelową grupą odbiorców. Historię literatury światowej dla dziennikarzy można przedstawiać z perspektywy dyskursu społecznego, komunikacyjnego, wreszcie dziennikarskiego.

Media education at OsloMet: balancing demand, practice and internships

Author: Robert W. Vaagan
Institution: Oslo Metropolitan University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018214
PDF: kim/2018_2/kim2018214.pdf

Edukacja medialna w OsloMet: upraktycznienie studiów i wprowadzenie staży zawodowych
Artykuł jest raportem z wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacyjne metody dydaktyczne. Praktyczne nauczanie w naukach społecznych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 21–22 maja 2018. Autor skupił się na przedstawieniu specyfiki praktycznego kształcenia dziennikarzy w Oslo Metropolitan University (Norwegia).

Politicization as a Factor of Shaping News in the Public Service Media : A Case Study on Public Television in Poland

Author: Agnieszka Węglińska
Institution: University of Lower Silesia
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2573-5981
Author: Łukasz Szurmiński
Institution: University of Warsaw
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2918-6502
Author: Maria Wąsicka-Sroczyńska
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0878-5888
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 29-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.02
PDF: apsp/72/apsp7202.pdf

This study addresses the positioning of Poland’s public television network (TVP) within the country’s contemporary political system. In a democratic country, the media laws determine journalism practices and the media content. In this study, three perspectives of analysis were used to assess the relationship between the process of politicization and the selection and shaping of news. Three areas of the TVP’s politicization were focused on: media law, journalists, and media content, to show the dependence between these fields and how the news was shaped and presented. Mixed methods of empirical research were used to investigate the raised issues; the authors focused on Polish parliament papers (N = 45) regarding the legal regulations of Polish public broadcasters during the period of 2015–2016; conducted in-depth interviews with journalists with TVP experience (N = 20); and performed a content analysis of the Polish public television channel TVP1’s “Newsnight” news program during the period of February 4–10, 2019. We found that an increased level of politicization at Poland’s TVP led to direct influence on the shape and selection of news.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart