educational challenges

Edukacja wobec odwiecznych i współczesnych problemów świata – konteksty i wyzwania edukacji międzykulturowej

Author: Tadeusz Lewowicki
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 19-37
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.01
PDF: em/2/em201.pdf

Współczesny świat nękany jest wieloma problemami, które budzą niepokój o przyszłość społeczeństw żyjących w różnych częściach naszego globu. Problemy te dotyczą również społeczeństw europejskich. Dokuczliwe i pod różnymi względami szkodliwe są zachowania polityków, odżywają radykalne nurty nacjonalistyczne i szowinistyczne, nie słabną konflikty na tle religijnym, pogłębiają się różnice w warunkach życia bogatych i biednych, toksyczne jest oddziaływanie licznych środków masowej komunikacji. W tej trudnej sytuacji niewielką pomoc niesie ludziom edukacja, której powinnością jest przecież przygotowanie do życia. Powinności tej nie sposób wypełnić z powodzeniem, nie uwzględniając podstawowych problemów współczesnego świata, nie pomagając w ich zrozumieniu i poszukiwaniu rozwiązań. Szczególną rolę w tym dziele odgrywać może i powinna edukacja międzykulturowa – inspirując i promując poczynania służące przygotowaniu do godnego i zgodnego życia w dotkniętym poważnymi problemami wielokulturowym świecie.

Investment in Career Capital as an Important Factor in the Individual’s Employability Development: Educational Challenges

Author: Lucyna Myszka-Strychalska
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2973-1379
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 60-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.04
PDF: kie/130/kie13004.pdf

The increasing flexibility and uncertainty of permanent employment as well as the complexity of career paths in the modern labor market makes the ability to acquire, maintain and change employment in the long term critically important. In a situation in which a professional career is perceived as a status owned by an individual, it is worth looking at factors determining employability in the individual and social dimension. All the entity’s activities aimed at investing in shaping their professional future have measurable value for increasing its competitiveness on the labor market, which is not without significance for building career capital. The aim of the article is to present the assumptions of the modern concept of employability and its importance for the individual’s career capital. The article also attempts to analyze the tasks set for education in the area of employability development of young people preparing to take up professional activity.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart