emigracja

Czy jesteśmy gotowi na wielokulturowość?

Author: Hanna Mamzer
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 31-41
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.02
PDF: em/8/em802.pdf

Wojna w Syrii spowodowała w 2015 roku masowe migracje uchodźców do Europy, co zostało potraktowane jako narastający problem, a nie wyzwanie. Polska temu wyzwaniu nie sprostała i nie przyjęła żadnych uchodźców. W tym kontekście warto się zastanowić nad tym, czy Polska w ogóle jest gotowa do funkcjonowania we współczesnym zróżnicowanym świecie. Co można zrobić, by tę gotowość podnieść? Kryzys syryjski zakwestionował także dojrzałość Unii Europejskiej jako wspólnoty społecznej i obnażył fakt, że przyświecająca idei stworzenia Unii motywacja oparta na wspólnocie interesów, jest za słaba dla tworzenia kulturowej jedności1. W dobie kryzysy syryjskiego, okazuje się, że tożsamość europejska jest nadal krucha.

Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

Author: Adam Romejko
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 347-361
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201721
PDF: cip/15/cip1521.pdf

Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

Europejski kryzys migracyjny (rozważania pozbawione emocji i poprawności politycznej)

Author: Jaroslav Pánek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 253-264
DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160112
PDF: hso/10/hso1012.pdf
License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license CC BY-NC-ND 4.0.

European migrant crisis (Considerations removed of emotion and political correctness)

The article looks at the migrant crisis, which reached full flow in 2015, in terms of Europe’s long-term development and its relationship to other continents. It verifies the limited options for studying this topic due to the unavailability of primary sources.

Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

Author: Agnieszka Naumiuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
Author: Marta Pietrusińska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 175-196
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
PDF: kie/123/kie12311.pdf

Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

Technology as a platform for intercultural communication exemplified by the migration from Africa and the Middle East

Author: Krzysztof Łuszczek
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1862-5028
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 199-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.12
PDF: em/12/em1212.pdf

Tekst dotyczy możliwości komunikacji międzykulturowej, jakie dają współczesne media cyfrowe. Analizuje możliwości jej rozwoju na przykładzie problemu masowej migracji do Europy. Dotyczy ona krajów, które są często dużo słabiej ekonomicznie rozwinięte niż kraje Europy czy Ameryki. Jak pokazują jednak dane dotyczące rozwoju technologii w tych krajach czy jej wykorzystania (np. w masowych ruchach społecznych z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w.), obywatele tych krajów nie są „cyfrowymi analfabetami”. Podobnie jest z migrantami przybywającymi z tych krajów. Dlatego media cyfrowe, a szczególnie takie narzędzia jak smartfony, mogą być wykorzystane w międzykulturowym dialogu oraz pomocy migrantom na różnych etapach ich migracyjnej wędrówki. Dotyczy to zwłaszcza etapu podejmowania decyzji, wędrówki do wybranego kraju czy aklimatyzacji w kraju docelowym. Powstało szereg takich pomocy (przede wszystkim aplikacji na smartfony), które jednak nie dotyczą w równym stopniu wszystkich trzech etapów życia migranta.

Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Institution: Uniwersytet Gdański
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3543-571X
Author: Jarosław Ślęzak
Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3295-1631
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 178-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201913
PDF: cip/17/cip1713.pdf

W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

The Emigration Biography of Stanislaw Lis-Kozlowski in Selected Texts by Rep resentatives of the Polish Community in Argentina

Author: Nina Pielacińska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4839-9335
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 157-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.07
PDF: pbs/8/pbs807.pdf

The aim of this article is to present the life and achievements of Stanislaw Lis-Kozlowski in exile, with particular emphasis on his contribution to Polish culture. The analysis is based on source texts, Argentinean polonica, prose memoirs of emigrants in Argentina, Polish emigrant journals, as well as other publications related to the life and activity of Lis-Kozlowski. An important source of information for this biography was the Argentine collection of the Library of the Poznan Society of the Friends of Science (in Polish: PTPN), the archival collection held in the Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) and the archives of the Franciscan Monastery in Martin Coronado in Argentina. The study required the use of appropriate research methods, such as biographical interpretive method and narrative analysis.

Przestępczość zorganizowana na terenie Włoch oraz jej wpływ na przestępczość zorganizowaną w niektórych państwach Europy

Author: Ewa Piórecka
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1811-4589
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 118-136
DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201806
PDF: siip/17/siip1706.pdf

Organized crime in Italy and its impact on organized crime in some European countries

This article presents some Italian criminal organizations that have expanded their activities outside Italy. The factors influencing the shaping of criminal groups are also presented and the history of selected groups of this type is described. The origins of the word mafia were made. Types of organized crime were presented. The directions of emigration of Italian groups were indicated.

Zagrożenia obszaru przygranicznego Trójmiasta

Author: Kinga Obarowska
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 190-212
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202211
PDF: cip/20/cip2011.pdf

Threats to the Tri-City border area

This article is devoted to criminality related to exploitation of the state border. The focus in on threats that are its effect and have a negative impact on the frontier zone, taking as a reference the frontier zone of Tri-City. The border crossing on the area od Tri-City is depicted, as well as border traffic that takes place within it, with the division into border, land, aerial, overland and maritime crossing. In addition, the theoretical phenomena of migration is described through introducing related concepts. In the crucial part of this article border criminality that occurs in the board area is presented and characterized.

Młoda polska emigracja do Holandii

Author: Joanna Leska-Ślęzak
Author: Jarosław Ślęzak
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 174-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201613
PDF: cip/14/cip1413.pdf

Young Polish migration to the Netherlands

Life of Polish community abroad is hard to define, due to globalization and another process, which are creating the culture and civilization reality. Polish immigrants in the Netherlands are the representatives of specific migration waves. Young Polish emigration come to the Netherlands thanks to job agencies. Polish immigrants works in agriculture, architecture or they are self-employed. In Dutch people opinion Polish immigrants are considered to be drinkers, bad drivers, people, who don’t speak Dutch. 30% of Dutch society have skeptic view of Polish immigrants. In 2014 28% of European citizens are Polish.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart