emigracja

 • Czy jesteśmy gotowi na wielokulturowość?

  Author: Hanna Mamzer
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 31-41
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.02
  PDF: em/8/em802.pdf

  Wojna w Syrii spowodowała w 2015 roku masowe migracje uchodźców do Europy, co zostało potraktowane jako narastający problem, a nie wyzwanie. Polska temu wyzwaniu nie sprostała i nie przyjęła żadnych uchodźców. W tym kontekście warto się zastanowić nad tym, czy Polska w ogóle jest gotowa do funkcjonowania we współczesnym zróżnicowanym świecie. Co można zrobić, by tę gotowość podnieść? Kryzys syryjski zakwestionował także dojrzałość Unii Europejskiej jako wspólnoty społecznej i obnażył fakt, że przyświecająca idei stworzenia Unii motywacja oparta na wspólnocie interesów, jest za słaba dla tworzenia kulturowej jedności1. W dobie kryzysy syryjskiego, okazuje się, że tożsamość europejska jest nadal krucha.

 • Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

  Author: Adam Romejko
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 347-361
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201721
  PDF: cip/15/cip1521.pdf

  Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

 • EUROPEJSKI KRYZYS MIGRACYJNY (ROZWAŻANIA POZBAWIONE EMOCJI I POPRAWNOŚCI POLITYCZNEJ)

  Author: JAROSLAV PÁNEK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 253-264
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160112
  PDF: hso/10/hso1012.pdf

  The article looks at the migrant crisis, which reached full flow in 2015, in terms of Europe’s long-term development and its relationship to other continents. It verifies the limited options for studying this topic due to the unavailability of primary sources.

 • Podmiotowość i wspólnotowość w amerykańskiej koncepcji settlement i polskich programach integracji migrantów w społecznościach lokalnych

  Author: Agnieszka Naumiuk
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5390-4263
  Author: Marta Pietrusińska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1248-6816
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 175-196
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.11
  PDF: kie/123/kie12311.pdf

  Współczesne dyskusje o problemach państw europejskich przyjmujących rzesze migrantów stanowią wiodące wątki namysłu nad humanitarnymi rozwiązaniami problemu masowego napływu obywateli różnych narodowości i kultur do Europy, a także współczesnego rozumienia idei wielokulturowości, tolerancji oraz przestrzegania praw człowieka. Celem artykułu jest ukazanie pomijanego dotąd wątku obywatelskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz integracji i inkluzji migrantów i azylantów. Przykład XIX projektu Hull House z Chicago (USA) ukazuje, jak próbowano ten problem rozwiązywać lokalnymi siłami społecznymi w czasach, gdy migrantami byli Europejczycy. Autorki zadają w tym kontekście pytanie, czy i w jakim stopniu w czasach współczesnych rola obywateli jest i powinna być bardziej znacząca w debatach polityki społecznej i międzynarodowych dyskusjach międzypaństwowych. Ukazują szereg współczesnych inicjatyw lokalnych, będących odpowiedzią zwykłych mieszkańców na to, jak widzą możliwości i realizacje działań przyjmujących i włączających nowych przybyszów do społeczeństwa.

 • Technology as a platform for intercultural communication exemplified by the migration from Africa and the Middle East

  Author: Krzysztof Łuszczek
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1862-5028
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 199-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.12
  PDF: em/12/em1212.pdf

  Tekst dotyczy możliwości komunikacji międzykulturowej, jakie dają współczesne media cyfrowe. Analizuje możliwości jej rozwoju na przykładzie problemu masowej migracji do Europy. Dotyczy ona krajów, które są często dużo słabiej ekonomicznie rozwinięte niż kraje Europy czy Ameryki. Jak pokazują jednak dane dotyczące rozwoju technologii w tych krajach czy jej wykorzystania (np. w masowych ruchach społecznych z przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w.), obywatele tych krajów nie są „cyfrowymi analfabetami”. Podobnie jest z migrantami przybywającymi z tych krajów. Dlatego media cyfrowe, a szczególnie takie narzędzia jak smartfony, mogą być wykorzystane w międzykulturowym dialogu oraz pomocy migrantom na różnych etapach ich migracyjnej wędrówki. Dotyczy to zwłaszcza etapu podejmowania decyzji, wędrówki do wybranego kraju czy aklimatyzacji w kraju docelowym. Powstało szereg takich pomocy (przede wszystkim aplikacji na smartfony), które jednak nie dotyczą w równym stopniu wszystkich trzech etapów życia migranta.

 • Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3543-571X
  Author: Jarosław Ślęzak
  Institution: Pomorska Szkoła Wyższa
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3295-1631
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 178-186
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201913
  PDF: cip/17/cip1713.pdf

  W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

 • The Emigration Biography of Stanislaw Lis-Kozlowski in Selected Texts by Rep resentatives of the Polish Community in Argentina

  Author: Nina Pielacińska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4839-9335
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 157-175
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.07
  PDF: pbs/8/pbs807.pdf

  The aim of this article is to present the life and achievements of Stanislaw Lis-Kozlowski in exile, with particular emphasis on his contribution to Polish culture. The analysis is based on source texts, Argentinean polonica, prose memoirs of emigrants in Argentina, Polish emigrant journals, as well as other publications related to the life and activity of Lis-Kozlowski. An important source of information for this biography was the Argentine collection of the Library of the Poznan Society of the Friends of Science (in Polish: PTPN), the archival collection held in the Ignacy Domeyko Polish Library in Buenos Aires (Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko) and the archives of the Franciscan Monastery in Martin Coronado in Argentina. The study required the use of appropriate research methods, such as biographical interpretive method and narrative analysis.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart