ethnic group

Słoweńcy w Karyntii: wybrane zagadnienia

Author: Ewa Godlewska
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 192-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.10
PDF: apsp/54/apsp5410.pdf

Artykuł stanowi próbę wskazania i zbadania czynników, które zdaniem autorki miały zasadniczy wpływ na współczesną sytuację mniejszości słoweńskiej w Karyntii. Wśród nich znalazły się m.in. spory terytorialne o Karyntię, sytuacja geopolityczna Austrii po II wojnie światowej oraz dwustronne relacje ze Słowenią. Szczególny nacisk położony został na ostatni z wymienionych czynników. Podstawowym pytaniem badawczym pozostaje kwestia, czy takie relacje można zaliczyć do podstawowych czynników sprawczych. Artykuł stanowi również próbę weryfikacji tezy, według której geografia i historia państwa należą do głównych czynników określających jego politykę. Analiza dotyczy w głównej mierze Karyntii – jednego z dziewięciu austriackich landów, który bezpośrednio graniczy ze Słowenią (obok Styrii). Jest to terytorium, w którym mniejszość słoweńska pozostaje najbardziej aktywna. Nie bez znaczenia jest również liczebność mniejszości oraz fakt, że Karyntia uchodzi za tradycyjny obszar jej zamieszkiwania.

Mniejszości muzułmańskie w Chińskiej Republice Ludowej

Author: Jakub Cywiński
Institution: Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 228-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2017.1.12
PDF: tpn/12/TPN2017112.pdf

The article analyzes in the three paragraphs the issue of Muslim minorities in China, focusing on the history of Muslims in China, certain groups who live and cultivate their religion on the Chinese territory and the current situation of main two ethnic groups – Hui and Uygur. In the first paragraph article focuses on the history of the phenomenon of Islam’s development in China. Second paragraph focuses on the actual ethnic groups, concerning Hui, Uygur and other, smaller ethnic Muslim groups in China. The third paragraph shows the political situation of Hui and Uygur groups today.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart