ethnographic research

Sensitive Research Areas in Theatre and Disability

Author: Edyta Nieduziak
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7072-4448
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 151-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.10
PDF: kie/126/kie12610.pdf

The article raises the issue of research in artistic expression and creativity used in therapy. Such research requires an interdisciplinary approach combining the humanities (art studies) and the social studies (pedagogy, psychology, sociology), which causes issues with implementing a consistent research perspective. The author points out a few issues, called “sensitive areas”, and analyses them in relation to the disabled people theatre. These are: the presentation status of such groups, the dangers of subjectivism or the necessity of implementing the qualitative research model, the methods of research documentation.

Żydzi wrocławscy w świadomości młodych mieszkańców Wrocławia - wiedza i stereotypy

Author: Ewa Banasiewicz-Ossowska
Institution: Uniwersytet Wrocławski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3514-7438
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 169-181
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.10
PDF: em/12/em1210.pdf

Artykuł prezentuje wstępne wnioski z badań terenowych przeprowadzonych na terenie Wrocławia na przełomie czerwca i lipca 2019 r., dotyczących postrzegania Żydów wrocławskich przez młodych mieszkańców miasta. Badania miały na celu zweryfikować stan wiedzy na temat historii Żydów we Wrocławiu, ich współczesnej działalności społecznej, kulturalnej i religijnej oraz samej kultury żydowskiej. Ważnym ich aspektem było sprawdzenie, w jaki sposób społeczność ta funkcjonuje w świadomości młodych mieszkańców miasta, jakie jest oddziaływanie stereotypów na jej postrzeganie oraz jakie są źródła wiedzy na jej temat. Istotne było także określenie, które miejsca w przestrzeni identyfikowane są jako żydowskie oraz dowiedzenie się, czy młodzi mieszkańcy Wrocławia uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez społeczność żydowską, jak je oceniają i czy uważają je za potrzebne.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart