European Union law

Członkostwo bez akcesji? Norwegia i Islandia a stosowanie prawa Unii Europejskiej

Author: Michał Drgas
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 423-442
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201727
PDF: cip/15/cip1527.pdf

Norwegia i Islandia to dwa państwa mocno zintegrowane z Unią Europejską (UE), pomimo iż nie są jej członkami. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż są one zobowiązane do stosowania część prawodawstwa UE. Z jednej strony, jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa te stosują akty prawa tworzące rynek wewnętrzny UE oraz akty odnoszące się do większości innych polityk UE zaliczanych w przeszłości do jej pierwszego filara; z drugiej natomiast, jako państwa stowarzyszone z systemem Schengen, podlegają obowiązkowi stosowania przepisów UE w zakresie przekraczania granic i azylu. Artykuł ten analizuje mechanizmy i procedury wykorzystywane w celu umożliwienia tym dwóm państwom stosowania prawodawstwa UE oraz mające gwarantować jego właściwe stosowanie. Rozpatruje ponadto zakres prawa UE, które Norwegia i Islandia zobowiązane są stosować oraz stopień wywiązywania się przez nie z tego obowiązku.

Incorporation of European Union Legal Acts into the Legal System of the Republic of Poland

Author: Artur Trubalski
Institution: University of Rzeszow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 191-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.14
PDF: ppk/57/ppk5714.pdf

autonomy to select The objective of this study is to analyze the process of implementing European Union law into the legal system of the Republic of Poland. EU law is to be incorporated in the Polish legl system in such a way as to safeguard its binding force. In other words, it is necessary to ensure the effectivness of European Union law in the legal system  of the Republic of Poland. The Member States are obliged to implement European Union law.This obligation arises out of the adoption of the treaties establishing the European Union, but it s also rooted in the Constitution. It is worth noting that a Member State has the autonomy to selectthe method of incorporating European Union law in its legal system. In the case of the Republic of Poland, the process of implementing European Union law is linked particularly closely to the adoption of statues implementing the provisions of European Union law into the legal system of the Republic of Poland. Should Poland fail to implement EU laws in its legal system properly, it may incur financial liability to the European Union, as well as its own citizens.

Shaping the Relationship Between the Polish Constitution and European Union Law in the Adjudication of the Constitutional Tribunal

Author: Katarzyna Kos
Institution: Jagiellonian University in Cracow
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9256-1600
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 427-437
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.06.31
PDF: ppk/70/ppk7031.pdf

In the article, the issue of the relationship between the Polish Constitution and European Union law is analysed from the perspective of its shaping in the adjudication of the Constitutional Tribunal. Firstly, the constitutional regulations that define the relationship between the Constitution and EU law will be analysed. This part of the article also includes the issues relating to the legal basis of the most commonly used instrument that shapes this relationship – the EU-friendly interpretation of the Constitution. Secondly, the contexts in which the Constitutional Tribunal refers to EU law are examined. The case study that is undertaken focuses on the instruments that prevent conflicts between EU law and the Constitution, inter alia legislative and interpretative instruments. The application of these methods in recent controversial judgments Ref. no. P 20/07 and Ref. no. K 3/21 concerning the relationship between the Polish Constitution and the EU law will be analysed.

Wykaz inwentarza. Nowe zasady dziedziczenia na tle rozporządzenia PE i Rady UE nr 650/2012. Studium prawno-porównawcze

Author: Bronisław Sitek
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 112-123
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2015.1.06
PDF: tpn/8/TPN2015106.pdf

Freedom of movement within the European Union raises many problems in the area of inheritance law. Until now, the inheriting has been conducted in several EU countries – in the places where there were the fragmented assets of the testator. In an effort to standardize the law of succession, the European Parliament and the EU Council adopted Regulation No. 650/2012 which unified rules of inheritance proceedings in the European Union. The regulation was implemented by Polish legislator with the Act of 20th March 2015 and with the connected regulations. The most important change was the introduction of the inventory list and the change of the succession rule of inheritance debts from the unlimited responsibility to the responsibility limited to the value of the list or inventory.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart