europejska polityka ochrony środowiska

Prawne ramy ochrony zdrowia i dobrobytu mieszkańców Unii Europejskiej

Author: Magdalena Sitek
Institution: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE)
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 131-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2016.1.07
PDF: tpn/10/tpn2016107.pdf

Health care is one of the determinants of the entire policy of the European Union. In this regard, the EU has a well-developed legislation and institutions designed to protect the environment. One of the areas of protection of human health is the natural environment. Also in this range, the EU has a fairly well developed system of laws and institutions. The aim of the study is to show the influence of EU policy on health and the environment on the health status of EU’s citizens.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart