geopolitical imaginations

 • Mitteleuropa vs panslawizm. Polityczne wizje organizacji przestrzeni środkowoeuropejskiej

  Author: Jakub Potulski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4139-5590
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201904
  PDF: cip/17/cip1704.pdf

  Porządek społeczny tworzony przez duże grupy ludzkie opiera się na mitach i wyobrażeniach podzielanych przez członków danej zbiorowości. Te różnorodne mity i wyobrażenia wykorzystywane są do mobilizowania ludzi do współpracy z wielką liczbą ludzi. Elity polityczne bardzo często wykorzystują różnorodne idee aby mobilizować ludzi na rzecz podjęcia działań zmierzających do realizacji określonych celów. Realizacja celów politycznych wymaga zorganizowania odpowiednich środków i legitymizowania podjętych działań. Celem artykułu jest analiza w jaki sposób wykorzystuje się koncepcje polityczno-ideologiczne, aby uzasadnić swoje roszczenia do panowania na określonym terytorium. Na podstawie dwóch idei: rosyjskiego panslawizmu i niemieckiej koncepcji Mitteleuropy autor analizuje rolę tzw. wyobrażeń geopolitycznych w rywalizacji politycznej między państwami.

 • China in the Geopolitical Imaginations of the Polish Pop Music after 1989

  Author: Jarosław Macała
  E-mail: jarekm@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0788-0747
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 37-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020403
  PDF: ppsy/49-4/ppsy2020403.pdf

  This paper focuses on the issue of geopolitics in the pop culture interpretation as illustrated by the Polish pop music after the year 1989. Songs selected from various trends of the Polish popular music made the source material of the text. The primary study method involved the analysis of the lyrics discourse. The Polish geopolitical imaginations used to revolve around the basis axis of better West and worse East, symbolized mainly by Russia, but its image was transferred over entire Asia. Asia, including China, was scarcely present in the geopolitical imaginations contained in the pop music, which, at the same time, reflected the irrelevant interest of Polish elites in global problems. The discourses in the musical texts about China frequently adopted the West’s perspective, where Poland made part of as seen by our elites. The rhetoric strategy concerning China in popular music featured two essential views, which references Orientalism as specified by E. Said. It explains the frequent use of the postcolonial discourse by the Polish elites, also the music ones, which promoted the supremacy of the West over the rest of the world and the universal nature of the Western world values which were meant to be implemented into other civilizations and nations for their own sake. China was presented as a growing threat for the dominance of the West, the USA in the first place, as an alternative model of globalization and international deal putting offthe world by its cultural and geopolitical alienation, as well as indicating negative effects for Poland.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart