global citizenship education

Inkluzywny potencjał globalnej edukacji obywatelskiej

Author: Magdalena Kuleta-Hulboj
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 77-90
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.05
PDF: kie/123/kie12305.pdf

Wraz z ogłoszeniem przez ONZ „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” globalna edukacja obywatelska stała się ważnym narzędziem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej zadań jest w ujęciu UNESCO przygotowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do budowy bardziej inkluzywnego świata. Krytycy podkreślają jednak, że wiele działań z zakresu globalnej edukacji obywatelskiej ma charakter pozornie inkluzywny. Problematyczny okazuje się konstrukt globalnego obywatela elitarny, imperialistyczny i paternalistyczny, a także ucieleśniający dyskurs neoliberalny.
Celem artykułu jest analiza inkluzywnego potencjału globalnej edukacji obywatelskiej i wskazanie możliwych ścieżek poszerzenia go. Argumentuję, że aby uczynić globalną edukację obywatelską bardziej inkluzywną, warto przeformułować kategorię globalnego obywatelstwa. Odwołując się do prac R. Lister, V. Andreotti, A. Abdiego czy L. Shultz proponuję bardziej elastyczną, pluralistyczną formułę globalnego obywatelstwa, wrażliwego na różnicę, ale nie rezygnującego z uniwersalistycznych obietnic. Nakreślam także wybrane implikacje tej formuły dla globalnej edukacji obywatelskiej.

University and Non-government Organisations: Indispensable Partners in Global Citizenship Education in Spain

Author: Luz Ortega
Institution: Universidad Loyola Andalusia
Author: Rosa Cordón-Pedregosa
Institution: Universidad Loyola Andalusia
Author: Antonio Sianes
Institution: Universidad Loyola in Andalusia
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 74-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.13.34.4.06
PDF: tner/201304/tner3406.pdf

Global Citizenship Education at university has been developed in Spain with the continued support of the Official Development Assistance and collaboration of Non-Gobvernment Organizations. In recent years, this assistance is suffering a drastic decrease in funding. Due to this situation, Spanish nonprofits and the University must enhance their collaboration in order to make a better use of the resources available. This article details a method for determining the collaboration factors in activities of Global Citizenship Education at university through the prioritization of experts’ preferences of collaboration. For this, it uses a quantitative technique called the Analytical Hierarchy Process on a sample of Global Citizenship Education professionals all over Spain. The results provide criteria that may help to establish a most suitable and collaborative action plan for Global Citizenship Education in the university space in the new changing reality.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart