Iceland

Efektywne metody kształcenia dziennikarskiego w Islandii i Norwegii

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 88-97
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016107.pdf

The Effectiveness of Journalist’s Training in Iceland and Norway
Abstract:
Iceland and Norway are characterized by the use of very effective methods of education. Practical teaching, use of e-learning applications, learning through play, is the basis of education at university level generally in the Nordic countries. Thanks to the applied methods of teaching, graduates without problems will find employment in accordance with the specialization. Analyzing the effectiveness of teaching should consider why different methods work better in specific situations. The article describes practical methods of teaching implemented in Iceland and Norway on the basis of author observation and conducting lectures in University of Iceland and Oslo and Akershus University College of Applied Sciences in Oslo.

Członkostwo bez akcesji? Norwegia i Islandia a stosowanie prawa Unii Europejskiej

Author: Michał Drgas
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 423-442
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201727
PDF: cip/15/cip1527.pdf

Norwegia i Islandia to dwa państwa mocno zintegrowane z Unią Europejską (UE), pomimo iż nie są jej członkami. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż są one zobowiązane do stosowania część prawodawstwa UE. Z jednej strony, jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa te stosują akty prawa tworzące rynek wewnętrzny UE oraz akty odnoszące się do większości innych polityk UE zaliczanych w przeszłości do jej pierwszego filara; z drugiej natomiast, jako państwa stowarzyszone z systemem Schengen, podlegają obowiązkowi stosowania przepisów UE w zakresie przekraczania granic i azylu. Artykuł ten analizuje mechanizmy i procedury wykorzystywane w celu umożliwienia tym dwóm państwom stosowania prawodawstwa UE oraz mające gwarantować jego właściwe stosowanie. Rozpatruje ponadto zakres prawa UE, które Norwegia i Islandia zobowiązane są stosować oraz stopień wywiązywania się przez nie z tego obowiązku.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart