in vitro

Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro

Author: Krzysztof Kowalczyk
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 7-19
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.01
PDF: apsp/57/apsp5701.pdf

Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na system polityczny w Polsce odwołanie się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec legalizacji metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W nauce o polityce Kościół jest określany jako organizacja wyznaniowa, grupa interesu, aktor polityczny. Autor definiuje Kościół (jako) podmiot, który oddziałuje na system polityczny i jego otoczenie w formie bezpośredniej, pośredniej i sankcji moralnych. Biskupi katoliccy sprzeciwiali się regulacji in vitro, ingerując między innymi w przebieg procesu legislacyjnego. Świadczy to o doniosłym wpływie Kościoła w Polsce na sferę publiczną.

Instytucja sądu polubownego – konkurent czy też forma pomocy dla sądownictwa powszechnego?

Author: Ewelina Bachera
Institution: Uniwersytet Śląski
Author: Bartosz Smółka
Institution: Uniwersytet Śląski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 241-255
DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpn2014.1.15
PDF: tpn/6/TPN2014115.pdf

An increasing number of children born from in vitro fertilization raises some questions: do children born from in vitro fertilization have the right to know their origins ? The answer may be run from the viewpoint of the child or from the parents. This problem is a really controversial issue: some people think that the right to know genetic origins is a fundamental human right, what’s more it is in the best interest of the child. On the other hand, others think that parents have the right to be anonymous. In the light of above worthy of particular attention is the position of judicial interpretation.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart