komunikacja społeczna

Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

Author: Tomasz Kacała
Institution: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 49-65
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.03
PDF: ppk/24/ppk2403.pdf

Disinformation and propaganda in the terms  of the threats posed to the state security

The paper presents the role played by disinformation and propaganda in shaping state security. Common understanding of the terms is characterized by value judgment and differs from the one included in the subject matter literature. Both disinformation and propaganda are not newly implemented activities but they accompany the society from its beginning. Their usefulness during war has been proved by numerous historical examples. Development of disinformation and propaganda is connected with development of mass communication technology. Special meaning of the mentioned communication activities was confirmed during development of crisis situation in Ukraine in 2014. There are potential threats posed to Republic of Poland as a result of Polish involvement in democratization of Central and Eastern Europe. They include, inter alia, disinformation and propaganda. The way of eliminating the effects of disinformation and propaganda is understanding their mechanisms.

Social networks as a tool of public relations in the information society

Author: Tomasz Słapczyński
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 123-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018210
PDF: kim/2018_2/kim2018210.pdf

Serwisy społecznościowe jako narzędzia promocji w społeczeństwie informacyjnym
Celem artykułu jest zapoznanie z rozwojem Internetu jako narzędzia komunikacji i promocji oraz public relations we współczesnym społeczeństwie globalnym. Udział kanałów elektronicznych w komunikacji interpersonalnej stale rośnie, stając się dominującym sposobem komunikacji medialnej na świecie. Nie oznacza to, że będzie to jedyny sposób komunikacji, ale należy zauważyć, że będzie on dominujący. W artykule podjęto próbę przybliżenia kwestii rozwoju nowych mediów pod względem statystycznym i ilościowym, ale także ze względu na demografię i lokalizację geograficzną użytkowników. Pokazano struktury i możliwości oraz potencjalne sposoby rozwoju mediów w przyszłości. Statystyki pochodzą z centrów badawczych głównie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza obejmuje ogólne zagadnienia mediów społecznościowych, w szczególności portale społecznościowe i ich skalę oddziaływania na społeczeństwo globalne. Należy zauważyć, że zmieniło się podejście przedsiębiorstw do społeczeństwa. Dzięki lepszym danym, bardziej szczegółowym parametrom reklamowym i rosnącej bazie użytkowników, media społeczne są jednym ze sposobów inwestowania. Adaptacja mediów społecznościowych przez osoby starsze stale rośnie, co oznacza, że więcej firm może odnieść korzyści z reklam bezpośrednio związanych z tą grupą.

O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki - „Zerwany kłos”

Author: Marcin Szewczyk
Institution: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3699-5559
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 163-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12
PDF: kie/125/kie12512.pdf

Celem analizy Zerwanego kłosa jest zbadanie jego wartości. Badanie to wyróżnia dwa możliwe sposoby oceny filmu. Pierwszy sposób dotyczy jakości filmu jako wyrazu działania estetycznego. Wiąże się ono z traktowaniem filmu jako sztuki. W tym zakresie decydujące znaczenie mają kwestie formalne i umiejętność wykorzystania przez twórców stylistyki filmowej oraz skonstruowania spójnej opowieści. Drugie sposób wiąże się z gatunkowym przyporządkowaniem tego filmu. W kinie religijnym (hagiografia) najważniejsza może być przekazywana idea, choć jednocześnie można zachować zasady konstrukcji znaczeń w filmie. Ogólną ramą metodologiczną są trzy aspekty dyskursu van Dijka. Na poziomie szczegółowym wykorzystane jest klasyczne podejście do języka i stylistyki filmu, podejście neoformalistów amerykańskich oraz koncepcji stylu zerowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują na niską wartość filmu z punktu widzenia sztuki filmowej i wysoką wartość w zakresie realizacji celów gatunkowych (tu: ideologicznych). Negatywna ocena wynika z nadmiaru wykorzystania przez młodych twórców możliwości technicznych i warsztatowego (zbyt licznego) stosowania formalnych rozwiązań możliwych w ramach stylistyki filmowej. Pozytywne wniosek w zakresie realizacji zakładanego celu wiąże się ze skutecznością dotarcia do zdefiniowanego przez producenta odbiorcy, tak pod względem ich liczby, jak i w zakresie przekazanych idei, zgodnych z ich światopoglądem. Pomimo deklaracji twórców o rzetelnym odtworzeniu rzeczywistości życia błogosławionej Karoliny Kózkówny, konieczność przekazu zaplanowanych koncepcji wprowadziła kreacyjne wątki treściowe, wpływając na realność przedstawianej historii i wprowadzając problemy ze spójną i sprawną rekonstrukcja fabuły. Rozszerzyło to zakres promowanych wartości poza te związane z życiem głównej bohaterki filmu, odnosząc je do współczesnego polskiego dyskursu politycznego i społecznego.

Children and the Politics of Memory: Analysis of the Museum Narrative at the Yad Vashem Institute

Author: Marcin Zaborski
Institution: SWPS University
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9746-9670
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 60-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2023.80.04
PDF: apsp/80/apsp8004.pdf

How does Yad Vashem Institute presents the stories of the youngest participants in the war? What role do children play in its narrative? Do the authors of the exhibition devote separate exhibition to them – or are the children’s fates ‘inscribed’ in the overall message about history? Is the death of victims or the death of heroes at the centre of the message? Is the museum presentation dedicated to specific, individual figures or rather to communities of anonymous participants in wartime events? The author of the article addresses those questions by analysing the narrative line of the Holocaust History Museum (Yad Vashem) in Jerusalem. The research conducted show that the Holocaust story presented in this place focuses on the loss and suffering that resulted in interrupted lives. The perspective of the victims dominates the exhibition analysed. The civilian victims of occupation and Genocide are at the centre of the exhibition.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart