kształcenie

Media education in the teaching of social studies. Between theory and practice

Author: Marcin Jurzysta
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 11-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018201
PDF: kim/2018_2/kim2018201.pdf

Edukacja medialna w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Między teorią a praktyką
Edukacja medialna w programach kształcenia to kwestia, która co jakiś czas powraca w środowisku komunikologów, badaczy mediów, a także metodyków nauczania. Niejednokrotnie zagadnieniu temu poświęcali swe obrady badacze zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, w sekcji poświęconej właśnie edukacji medialnej.
Uczniowie z zagadnieniami związanymi z edukacją medialną mają do czynienia na wielu przedmiotach edukacyjnych i na różnych etapach kształcenia Jednak to na przedmiocie wiedza o społeczeństwie winni nauczyć się rozumienia i praktycznego funkcjonowania współczesnych mediów. Czy tak w istocie jest?
Spostrzeżenia w tym temacie najlepiej poczynić, odnosząc do rzeczywistości, kiedy młodzież ma już dużą świadomość społeczną, a więc uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych. Ci uczniowie, którzy nie wybierają wiedzy o społeczeństwie jako przedmiotu dodatkowego, zagadnienia z edukacji medialnej realizują w sposób niezwykle szczątkowy, niedający szansy nabyć umiejętności medialnych. Natomiast ci, którzy chcą przystąpić do matury z wiedzy o społeczeństwie, mający rozszerzenie z tego przedmiotu, nie tylko w sposób teoretyczny powinni rozumieć świat mediów, ale tego świata namacalnie doświadczać, poprzez różnorakie projekty medialne. I tu pojawia się dość istotne pytanie: ile czasu nauczyciele poświęcają na kwestie teoretyczne, a ile na kształcenie w swych podopiecznych odpowiednich nawyków i umiejętności?

Miejsce edukacji regionalnej w kształtowaniu tożsamości regionalnej przed i w czasach pandemii

Author: Kinga Lisowska
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8404-4363
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 172-182
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.02.13
PDF: em/17/em1713.pdf

Significance of regional education in shaping regional identity before and in the pandemic times

The undertaken considerations concern the role of regional education in shaping the regional identity of children between 5–12 years old before and during the SARS-CoV-2 pandemic. The basis of scientific analysis is the experience of children and their mothers. Regional education should lead to the development of the individual and collective identity of an individual, root a young person in his own cultural heritage and enable him to function creatively in a multicultural society. An outcome of the conducted research indicates minor impact of regional education in the range of shaping a regional identity of examined children during the period before the pandemic and its exacerbating ineffectiveness in the Times of isolation and distance learning. Mothers propound the need of action in the area of regional education in order to make children aware of their responsibility for their place of residence, the local community, the protection and multiplication of the cultural heritage of the region. The research indicates the need of consideration both: the current condition of regional education in kindergarten and school space and its actual role in the process of shaping children’s and youth’s regional identity.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart