kultura i edukacja

Kultura i Edukacja

Witamy na stronie kwartalnika „Kultura i Edukacja”, czasopisma wydawanego nieprzerwanie od 1992 roku przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, jak i Autorzy oraz wersje językowe – „Kultura i Edukacja” ukazuje się w językach polskim oraz angielskim (po dwa numery w roku).

Welcome to the Website of “Culture and Education” quarterly. The broad and multidisciplinary profile of the quarterly allows us to reflect and explore within dominant disciplines, such as sociology, cultural studies, and pedagogy. We also publish articles on political studies, psychology, philosophy, anthropology, and the social aspects of medicine. The main objective of the editorial board is to publish a scientific periodical of a high level, that has a multidisciplinary character. Our quarterly has been regularly published since 1992 by Wydawnictwo Adam Marszałek (Adam Marszałek Publishing). Annually we publish 4 issues yearly – two in Polish and two in English.

Zapraszamy do publikacji tekstów / Invitation to manuscripts' submission

Indeksowane w: / Indexed in:

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart