life project

Edukacja uniwersytecka na Pograniczu jako przestrzeń kształtowania się projektu życiowego młodych dorosłych

Author: Jolanta Suchodolska
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 238-255
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.13
PDF: em/15/em1513.pdf

Opracowanie jest próbą spojrzenia na miejsce, jakie zajmuje edukacja uniwersytecka w procesie budowania projektu życiowego przez młodych dorosłych/cieszyńskich studentów na pograniczu polsko-czeskim. W tekście podjęty został ważny wątek, opisujący stosunek młodych ludzi do kształcenia, rozumianego nie tylko jako proces podnoszenia poziomu swojego wykształcenia, ale - w głównej mierze - wzrostu życiowych kompetencji, a także podnoszenia poziomu zadowolenia ze swojego życia. Jednym z wymiernych efektów tego procesu powinno być bardziej świadome podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za siebie, a także własne życie i dokonywane wybory. Grupą, która w sposób najbardziej bezpośredni może tego doświadczać, jest młodzież studiująca, w tym opracowaniu opisywana jako „młodzi dorośli”. Przed nią bowiem otwiera się szansa nabywania nowych umiejętności w oglądzie świata i swojego w nim miejsca, które wzrastać powinny wraz z okazją do zauważania i pomnażania własnych zasobów, by łatwiej zabezpieczyć swoją przyszłość. Studiujący młodzi dorośli na pograniczu polsko-czeskim stanowią grupę, dla której ten etap edukacji jest przepustką do dojrzałości, a obecne w nim wydarzenia współtworzą jakość ich życia. Wspomniani młodzi dorośli są świadomi potrzeby utrzymania wysokiego statusu wiedzy i kompetencji za pośrednictwem sprofilowanej i ustawicznej edukacji, co sprzyja ocenie ich własnego życia jako zgodnego z zadaniem rozwojowym tego okresu i satysfakcjonującego na tym etapie.

Young Adults in the Process of Academic Education and Shaping Their Life Project

Author: Jolanta Suchodolska
Institution: University of Silesia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 153-166
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.04.09
PDF: kie/134/kie13409.pdf

This study is an attempt to look at university education as an important developmental task and an element of young adults’ life project. Both the expert literature and the results of empirical research make it possible to treat higher education as an important element of entering adulthood and undertaking mature social and professional roles. Fulfilling those roles enables the young to collect life experience and to crystallize their mature life project. That project comprises many tasks the fulfilment of which allows young people to become adults and to build a mature identity. Becoming an adult occurs very individually, with the use of one’s own experience, resources, and competences. Therefore, the final developmental task can be viewed as the pursuit of adulthood and as undertaking mature obligations. In the case of young adults studying at university, that task involves the fulfilment of many social and (pro-)professional roles. Moreover, university students are provided with the possibility of verifying their current choices and investments in their own future before undertaking permanent obligations. In this context, it seems worth to raise questions of how students perceive this psychological period, how they find their place and what importance education has in their life project.

Academic youth in the borderland – in the process of designing their future

Author: Jolanta Suchodolska
Institution: University of Silesia in Katowice
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4577-3907
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 79-92
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.04.05
PDF: em/19/em1905.pdf

The contemporary socio-economic reality generates the need to create a life project that determines the direction of implementing important goals as well as of developing new competences. This inspires the individual to look for ways of thinking and behaving which can serve as protection against various risk factors. This applies to the factors which enhance socio-professional ambivalence, the difficulty of taking advantage of life opportunities and performing new social roles. The study introduces the subject of designing the future by academic youth. It is a group that, at the stage of entering adulthood, takes up the challenge of adequate learning about their own needs and confronting them with the value system, in order to realistically determine their capabilities, both at the emotional and behavioral level. Then they will be ready for their internal and external exploration. In early adulthood, developing a plan for life turns out to be both an important protective factor and a manifestation of proactivity. In this context, creating a plan for life can also mean taking care of oneself and one’s self-development.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart