local community

 • Animacja społeczno-kulturalna w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo

  Author: Edward Nycz
  E-mail: edward.nycz@uni.opole.pl
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 201–217
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.13
  PDF: kie/121/kie12113.pdf

  The article presents the problem area of animation as a pedagogical method of working in the environment which is differentiated as regards its social, cultural and regional aspects. The environmental diagnosis is meant to identify local capitals which can offer support for a group of animators participating in the socio-cultural project, whose goal was activation of the examined local community. The author shows the role of the institution of culture functioning in the region of cultural and ethnic frontier in the social reception.

 • Samorząd w niepodległej Polsce – zarys historii i znaczenie

  Author: Joanna Dzwończyk
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 36-50
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201803
  PDF: ksm/23/ksm201803.pdf

  The text presents an outline of the history of local government development in Poland over the last hundred years, with particular emphasis on the last three decades. Its importance was discussed in the process of decentralization and democratization of the broadly understood political system. It was emphasized that it was this segment that was the first to be subjected to democratic changes and that it is in this area, both objectively and in the opinion of the public, that one can speak about the greatest success in rebuilding the social and political system of Poland. The extremely important role of self-government in the socio-economic development of the state was also pointed out, which is also connected with the fact that in no other country local governments play such a significant role in using EU structural funds. The role of local self-government as a school of democracy was also presented, showing that it is increasingly a kind of a center for the cadres of central power elites. Particular emphasis was placed on the fact that it is at this level that the instruments of direct democracy are used to the greatest extent, which favors democratic education in increasing social subjectivity. . It was also pointed out that after the parliamentary elections in 2015, won by the "Prawica Razem" coalition, the central authorities are taking steps to strengthen their position in relation to the local government.

 • Tożsamość – religia – miasto. Konteksty obecności tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej1

  Author: Emilia Moddelmog-Anweiler
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.02
  PDF: em/4/em402.pdf

  Tożsamość religijna w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej ulega aktualnie silnym przemianom związanym zarówno z konsekwencjami transformacji systemowej, zmianami kulturowymi, jak i przemianami wewnątrz Kościołów. W nowych demokratycznych warunkach w państwach takich jak Polska, Słowacja i Ukraina tożsamość religijna staje się także jedną z tożsamości zbiorowych manifestowanych w sferze publicznej i istotnych nie tylko w kontekście dyskursu publicznego, ale także w kontekstach lokalnych, tj. tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca. Autorka przedstawia w artykule refleksje dotyczące znaczeń religijnej tożsamości zbiorowej w lokalnej przestrzeni publicznej. Są to spostrzeżenia wyłaniające się z prowadzonych badań jakościowych. Zarysowują się tutaj trzy istotne konteksty znaczeń tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego: 1) specyfika roli religijności i religii w życiu publicznym w tej części Europy, 2) kulturowe i instytucjonalne znaczenia identyfikacji religijnej w odniesieniu do tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca, 3) problematyka narracji wokół wieloreligijnego dziedzictwa sakralnego w społecznościach lokalnych, która wprowadza nowy sposób percepcji religijnej tożsamości jako kulturowego zasobu związanego z miejscem i pamięcią.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart