malarstwo

Obrazy autobiograficzne w arteterapii

Author: Marzanna Morozewicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2019-5573
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 217-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.15
PDF: kie/125/kie12515.pdf

Wybitna amerykańska artystka Louise Bourgeois (1911-2010), poddając analizie własną twórczość, stwierdziła, iż całe dzieło artysty polega na tworzeniu autoportretu, a rozumiejąc jej słowa szerzej - każde dzieło artysty jest doświadczeniem autobiograficznym i co z tego dalej wynika - doświadczeniem arteterapeutycznym. Wychodząc od powyższego stwierdzenia, przedstawiam zapis refleksji dwojakiego rodzaju. Pierwsza z nich odnosi się do własnego doświadczenia twórczego i jednocześnie arteterapeutycznego podczas malowania serii obrazów pt. Otwarcie-wniknięcie. Dziewięć wybranych płócien z tego cyklu powstało w latach 1997-2005. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zostały one zaprezentowane w formie wystawy indywidualnej eksponowanej w uniwersyteckiej Galerii Nowe Skrzydło w 2017 roku. Druga z refleksji dotyczy autorskiego warsztatu atreterapeutycznego, który przeprowadziłam ze studentami kierunku pedagogika z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w 2017 roku. Warsztat pt. OBRAZY przygotowany w ramach przedmiotu nauczania arteterapia był działaniem, w którym studenci dosłownie „wykorzystali” wspomniane obrazy jako pretekst albo wręcz jako medium do autorefleksji, do budowania „autoportretu wewnętrznego”, czy też do sięgania (poprzez obcowanie z konkretnym obrazem) do własnej biografii. Wynikające stąd obserwacje przedstawiam w końcowej części tekstu. W artykule przytaczam wybrane fragmenty autobiograficznych wypowiedzi studentów zainspirowane moimi dziesięcioma sugestiami. Analiza pisemnych refleksji uczestników warsztatu wykazała, iż ujawnili w nim aktywną postawę wobec samych siebie, otwierając możliwości świadomego rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego, wnikliwej i dojrzałej obserwacji rzeczywistości oraz w efekcie optymalizacji jakości własnego życia. Nabyli też umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, zapobiegania trudnościom życiowym i przezwyciężania przeszkód stojących na drodze do samorealizacji.

Soporte tela, pigmentos y moldura como manifestaciones de identidad cultural. Un estudio desde el cuadro San Francisco niño reparte el pan a los pobres (Cusco – Chile, ca. 1668–1684)

Author: Victoria Francisca Jiménez Martínez
Institution: Universidad de Barcelona
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-5739-8070
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 123-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202205
PDF: sal/12/sal1205.pdf

Canvas support, pigments, and moulding as manifestations of cultural identity: a study of the painting San Francisco distributing bread to the poor as a child (Cusco, Chile, ca. 1668–1684)

This article highlights the importance of applying material and technical studies to the pictorial heritage of Cusco, especially in situations where written accounts of the resources and creative processes involved in its production are limited. Through the analysis of samples of the physical order of the painting San Francisco distributing bread to the poor as a child, exhibited in the Museo Colonial de San Francisco in Santiago de Chile, the material iconological method was used to identify links with the European pictorial tradition and South Andean contributions and inventions. From this specific study, a way is presented by which a series of laboratory examinations focused on recognising the techniques and materials used in viceregal painting can provide valuable information about the context and society that gave them form and meaning.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart