metodologia badań społecznych

Methodology of social research in academic teaching

Author: Paweł Rydzewski
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 46-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018204
PDF: kim/2018_2/kim2018204.pdf

Metodologia badań społecznych w dydaktyce akademickiej
W artykule przedstawiono specyfikę nauczania metodologii badań społecznych z uwzględnieniem form dydaktycznych oraz typowych problemów, z którymi spotykają się studenci na zajęciach w ramach bloku metodologicznego. Opisano sposób prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym, wynikający z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart