możliwości edukacji

University education projects – experiencing students’ cooperation with the external environment

Author: Izabela M. Bogdanowicz
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 34-45
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018203
PDF: kim/2018_2/kim2018203.pdf

Projekty edukacji uniwersyteckiej – doświadczanie współpracy studentów ze środowiskiem zewnętrznym
Realizacja projektów w ramach zajęć praktycznych w pełni wpisuje się, zdaniem autorki, w aktualne kierunki zmian i trendy w edukacji akademickiej (m.in.): zarządzanie pracą zespołową; elementy tzw. edurozrywki (ang. edutainment) w tradycyjnej dydaktyce; e-edukacja; wzrost znaczenia kształtowania kompetencji społecznych.
W procesie realizacji projektów przydatne są kompetencje eksperta w zakresie uczenia się, zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej (zob. coaching edukacyjny, e-tutoring, e-coaching, kursy MOOCs – masowe, zdalne, ogólnodostępne, bezpłatne, z renomowanych uczelni), a ponadto umiejętność wykorzystania nowych możliwości w zakresie edukacji (są to m.in.: edukacja w Second Life; e-learning; m-learning; edutainment; gamification; idea Bring Your Own Device (BYOD); flipped classroom; Jigsaw; LdL; blended learning1) oraz bieżąca orientacja w nowych metodach, technikach i narzędziach.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart