nationalization

 • Roszczenia krajów Europy Zachodniej I Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec rządu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z tytułu długów sprzed II wojny światowej, a także nacjonalizacji powojennej na dzień 19 III 1954 w świetle materiałów źródłowych

  Author: Robert Andrzejczyk
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 31-43
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201403
  PDF: ksm/19/ksm201403.pdf

  This article takes up topic rarely covered in Polish economic history i.e. compensations for nationalization and pre-IIWW debts to natural and legal persons from selected countries. During the 1948–1971 period Polish Government signed 12 bilateral indemnity agreements.

  Based on these agreements Polish government transferred to the governments of foreign states lump-sum compensations to satisfy the claims of entities referred to above (exceptions: Norway – mutual compensation agreement offsetting claims, France – indemnization in the form of hard coal deliveries). Selection of these countries was done based on economic interests of Poland after IIWW (e.g. perspectives of export of hard coal). Historical source material for this article is note titled “Capitalist countries claims against Poland for pre-IIWW and IIWW debts as well as claims that arose out of Polish laws affecting foreign property after liberation.” Note is dated 19th March 1954 and was addressed to the Polish Minister of Finance. Document is kept in the Central Archives of Modern Records (AAN) in Warsaw, archival collection of the Ministry of Finance, Minister’s Office file, No 2/24.

 • Czy wyniki wyborów do sejmików przybliżają wyniki wyborów do Sejmu? O nacjonalizacji regionalnych systemów partyjnych w Polsce

  Author: Tomasz Grzyb
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Adam Gendźwiłł
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 95-115
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.06
  PDF: apsp/61/apsp6106.pdf

  Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o podobieństwo wyników wyborów do sejmików województw i następujących po nich wyborów do Sejmu RP. Trzy nakładające się na siebie cykle wyborcze w latach 2006–2015 pozwalają na bardziej systematyczną ocenę zjawiska nacjonalizacji regionalnych systemów politycznych. Po przedyskutowaniu różnych czynników, kształtujących odmienność wyników wyborów różnych szczebli, autorzy dokonują przeglądu literatury na temat nacjonalizacji systemów partyjnych. Omawiają również konstrukcję wskaźnika niepodobieństwa, używanego do badania nacjonalizacji – i jego dekompozycję pozwalającą na dokładniejsze wskazanie przyczyn odmienności wyników wyborów różnych szczebli. Badanie pokazuje, że w ciągu ostatniej dekady wzorce głosowania w wyborach regionalnych stawały się coraz bardziej odmienne od wzorców głosowania w wyborach do Sejmu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie wyników wyborów pozostają różnice w poparciu najbardziej stabilnych partii politycznych występujących na obu arenach rywalizacji.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart