nauki społeczne

Od liniowości do złożoności. Nowy paradygmat w naukach społecznych i politycznych

Author: Monika Wichłacz
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 50–63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.03
PDF: apsp/51/apsp5103.pdf

Artykuł stanowi krótkie omówienie zagadnienia złożoności w naukach społecznych i politycznych. Zawiera refleksję dotyczącą paradygmatycznych wyzwań, przed jakimi stoi dyscyplina nauk społecznych, które zostały zaprezentowane w Raporcie Komisji Gulbenkiana na rzecz restrukturyzacji nauk społecznych. Postuluje on przełamanie przestarzałego podziału pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi oraz wprowadzenie bardziej holistycznego, interdyscyplinarnego podejścia do badanych zjawisk, struktur i procesów. W artykule staram się dowieść, że jest to możliwe do osiągnięcia dzięki szerszej adaptacji paradygmatu złożoności. Zostały przedstawione podstawowe założenia teorii złożoności, zwłaszcza w kontekście jej relacji z teorią chaosu, oraz cechy węzłowe systemów złożonych. Ponadto zarysowano także pewne wątki złożoności obecne w badaniach politologicznych.

Innovative Teaching Methods in Work with Social Science Students – Selected Mobile Applications

Author: Liliana Węgrzyn-Odzioba
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 134-149
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018211
PDF: kim/2018_2/kim2018211.pdf

Innowacyjne metody nauczania w pracy ze studentami nauk społecznych – wybrane aplikacje mobilne
Celem artykułu jest scharakteryzowanie pozycji aplikacji mobilnych i ich możliwości w nauczaniu w szkole wyższej na kierunkach społecznych. Temat wykorzystania zarówno smartfonów, jak i aplikacji mobilnych nie jest jeszcze mocno eksplorowany w literaturze polskiej. Brakuje całościowych, większych badań i dopiero z dłuższej perspektywy będzie można ocenić ich użyteczność i efekty tak pozytywne, jak i negatywne zaangażowania tej technologii w zajęcia. Obecnie wydaje się, że jest to narzędzie atrakcyjne zwłaszcza dla studentów – ponieważ pozwala im na funkcjonowanie w znajomym środowisku i posługiwanie się narzędziami, które są dla nich łatwe w obsłudze. Mobil – learning(m-learning) to nowocześniejsza formuła e-learningu, która może z nim współgrać i uzupełniać jego możliwości. Rozwój technologii informacyjnej i możliwość wykorzystania w trakcie zajęć ze studentami aplikacji mobilnych jest interesującą alternatywą dla tradycyjnych form edukacyjnych. Angażując obie strony procesu dydaktycznego, pozwala się słuchaczom na duży margines swobody. Tworzenie własnych zasobów, kreatywny sposób aranżacji treści, zadaniowość stwarzają płaszczyznę dla innowacyjnego nauczania. Spełnia się tym samym postulat nowoczesnego multisensorycznego, syntetycznego, mniej stresotwórczego i wspierającego uczenia. Jest to jeszcze ciągle w sferze eksperymentu, zbierania doświadczeń, aktywnej obserwacji, chociaż zainteresowanie ze strony studentów pozwala na stwierdzenie, że jest to właściwy kierunek rozwoju dydaktyki szkoły wyższej.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart