Norway

Efektywne metody kształcenia dziennikarskiego w Islandii i Norwegii

Author: Lidia Pokrzycka
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 88-97
DOI Address: -
PDF: kim/2016_1/kim2016107.pdf

The Effectiveness of Journalist’s Training in Iceland and Norway
Abstract:
Iceland and Norway are characterized by the use of very effective methods of education. Practical teaching, use of e-learning applications, learning through play, is the basis of education at university level generally in the Nordic countries. Thanks to the applied methods of teaching, graduates without problems will find employment in accordance with the specialization. Analyzing the effectiveness of teaching should consider why different methods work better in specific situations. The article describes practical methods of teaching implemented in Iceland and Norway on the basis of author observation and conducting lectures in University of Iceland and Oslo and Akershus University College of Applied Sciences in Oslo.

Członkostwo bez akcesji? Norwegia i Islandia a stosowanie prawa Unii Europejskiej

Author: Michał Drgas
Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 423-442
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201727
PDF: cip/15/cip1527.pdf

Norwegia i Islandia to dwa państwa mocno zintegrowane z Unią Europejską (UE), pomimo iż nie są jej członkami. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż są one zobowiązane do stosowania część prawodawstwa UE. Z jednej strony, jako członkowie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa te stosują akty prawa tworzące rynek wewnętrzny UE oraz akty odnoszące się do większości innych polityk UE zaliczanych w przeszłości do jej pierwszego filara; z drugiej natomiast, jako państwa stowarzyszone z systemem Schengen, podlegają obowiązkowi stosowania przepisów UE w zakresie przekraczania granic i azylu. Artykuł ten analizuje mechanizmy i procedury wykorzystywane w celu umożliwienia tym dwóm państwom stosowania prawodawstwa UE oraz mające gwarantować jego właściwe stosowanie. Rozpatruje ponadto zakres prawa UE, które Norwegia i Islandia zobowiązane są stosować oraz stopień wywiązywania się przez nie z tego obowiązku.

Polityka Norwegii w regionie Dalekiej Północy – konsekwencje dla Unii Europejskiej

Author: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 107–122
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.06
PDF: apsp/50/apsp5006.pdf

Rola Norwegii dla Unii Europejskiej znacznie wzrosła na początku XXI wieku. Po okresie, kiedy kraj postrzegany był jako relatywnie marginalny outsider w zintegrowanej Europie, teraz jest bezpośrednio związany ze wszystkimi procesami zachodzącymi w Brukseli z powodu udziału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Potencjał Norwegii w oczach państw członkowskich Unii Europejskiej kształtowany jest przez pryzmat jej potencjału energetycznego. Norwegia stała się wiodącym eksporterem gazu do UE, z powodzeniem konkurującym z Federacją Rosyjską. Ten status zależeć będzie w dużym stopniu od polityki Norwegii na Dalekiej Północy – regionie o coraz wyraźniejszym znaczeniu strategicznym. Artykuł ma na celu omówienie głównych ról odgrywanych przez Norwegię w kontekście celów i polityk UE, głównie w dziedzinie energii. Przybliża również strategię Norwegii wobec Dalekiej Północy, perspektywy wydobycia w tym regionie ropy i gazu oraz regionalną współpracę z Rosją.

A Living Nation or a Mythological Image? About the Chudes in Norwegian Folklore

Author: Roald Larsen
Institution: The Arctic University of Norway
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 9-22
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.01
PDF: kie/126/kie12601.pdf

The objective of this article is to consider legends or oral narratives in Norway which deal with the Chudes. Who were the Chudes - an important nation acting in a particular historical context or a mythological image? In order to answer this question it is necessary to examine different references to the Chudes preserved in Norwegian legends and historical sources. Here I consider the following tasks: 1) to clarify the meaning of the word ‘Chude’ in Norwegian culture; 2) to analyze legends about the Chudes in order to pick out the main plot-constructing elements. Legends are narratives which claim to be true and are usually connected to well-known places and people. Migrating legends are narratives which have been narrated in many places and for a long period of time. This also concerns legends narrating about the Chudes. This article discusses the effect on the percentage of truth in the narratives. For fifteen years I have taken the lead in doing research work at UiT (The Arctic University of Norway), the Institute of Teacher Education and Pedagogy, where my students and I collected several hundred legends, mainly from Northern Norway. The reason why pedagogy students were involved in this work is that legends can be applied as a method of knowledge development. It will be helpful when the students become trained teachers and face their own pupils at primary and lower secondary schools. Interest in legends can strengthen skills and content awareness, being at the same time a gateway to establishing knowledge structures.

Between the Realistic and the Mythical. Analysis of a Local, Northic Legend

Author: Roald Larsen
Institution: UiT The Arctic University of Norway
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 117-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.07
PDF: kie/105/kie10507.pdf

The purpose of this article is to analyse a northern Norwegian legend. Working with legends will provide a cultural insight and can thus be a gateway to establish knowledge structures. The main purpose of this paper is to reveal some of the diversity that a legend contains, and show that an analysis of this type of text can be a tool for dissemination and discovery learning. The analysis in this article is made from a multi-perspective approach: a literary perspective, religion, historical, mythical and folkloric perspective. The word legend is characterized in Norway as religious texts. The proper Norwegian term for the text being analysed here is actually “sagn”. However, I choose here in the English language to use the word legend instead.

Miasto Kirkenes jako stolica Regionu Barentsa i symbol rosyjsko-norweskiej współpracy transgranicznej

Author: Przemysław Sieradzan
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 279-288
DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201620
PDF: cip/14/cip1420.pdf

Kirkenes city as the capital of Barents Region and a symbol of Russian-Norwegian cooperation

The present paper is dedicated to small multicultural Norwegian city of Kirkenes, which because of its history and geographic location became a symbol of Norwegian- -Russian trans-border cooperation. The text is dedicated to the history of this Arctic city and the beginning, idea and realization of cooperation in Barents Region, which was initiated there in 1993 and the role played by the city in Norway-Russian bilateral relations.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart