Oslo Metropolitan University

Media education at OsloMet: balancing demand, practice and internships

Author: Robert W. Vaagan
Institution: Oslo Metropolitan University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 167-175
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kimwe2018214
PDF: kim/2018_2/kim2018214.pdf

Edukacja medialna w OsloMet: upraktycznienie studiów i wprowadzenie staży zawodowych
Artykuł jest raportem z wystąpienia podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacyjne metody dydaktyczne. Praktyczne nauczanie w naukach społecznych”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 21–22 maja 2018. Autor skupił się na przedstawieniu specyfiki praktycznego kształcenia dziennikarzy w Oslo Metropolitan University (Norwegia).

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart