osoby starsze

Aktywność edukacyjna seniorów zamieszkującychpolską i czeską część Śląska Cieszyńskiego na przykładzie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie

Author: Katarzyna Jas
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 296-308
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.19
PDF: em/7/em719.pdf

Kwestia aktywności edukacyjnej seniorów jest istotnym zagadnieniem, gdyż dynamika zachodzących w różnych sferach życia przemian wymaga od osób starszych systematycznego zdobywania oraz aktualizowania wiedzy. Wiele organizacji, instytucji i placówek stwarza dogodne warunki do rozwijania umiejętności, podnoszenia kwalifikacji oraz przyswajania wiedzy najstarszej grupie wiekowej. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisuje się uniwersytetom trzeciego wieku. Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego w Czeskim Cieszynie w edukacji całożyciowej seniorów zamieszkujących polską i czeską część Śląska Cieszyńskiego. Uniwersytety te stają się miejscem zacieśniania więzi oraz kontaktów międzygeneracyjnych. W odniesieniu do teorii aktywności zapewniają seniorom wypełnianie alternatywnych ról społecznych, a co za tym idzie, przyczyniają się do samorozwoju osób starszych.

Ustrojowa ochrona praw do świadczeń zdrowotnych osób dorosłych i starszych w terminalnych stanach choroby

Author: Anna Szafranek
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3902-0063
Author: Rafał Iwański
Institution: Uniwersytet Szczeciński
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6345-9677
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 341-356
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.21
PDF: ppk/60/ppk6021.pdf

Institutional protection of rights to health benefits for adult and elderly people in terminal states of illnesses

Ageing of the Polish society entails the importance of securing caring and medicinal services of the growing population of seniors and people in terminal states of illnesses. The aim of this article is to assess legal framework concerning institutional protection of rights of people in terminal states of illnesses, in the context of the scale of terminal states of illnesses and the need for services aimed at terminally ill and their families.

Praca poza granicami kraju w doświadczeniach edukacyjno-zawodowych jednostki (na przykładzie polskich całodobowych opiekunek/opiekunów osób starszych w Niemczech). Wybrane wyniki badań sondażowych

Author: Magdalena Piorunek
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3076-5800
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 104-117
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2023.01.07
PDF: em/20/em2007.pdf

Working abroad in educational and occupational experiences of individuals (as exemplified by migrant live-in/elderly caregivers in Germany). Selected survey results

As a response to social needs, the job of a round-the-clock live-in caregiver for the elderly is a type of employment that requires mobility in the demanding labour market. The cause for this has been a rapidly growing demand for senior care. In the German market, caregiver’s work is particularly often carried out by migrant workers, including Polish nationals. As a Poland’s close neighbour sharing broadly the same cultural background, Germany has become for many Poles a potential labour market. A bilateral survey was carried out to identify experiences, earlier educational and occupational paths, motivations, opinions, evaluations, and attitudes of respondents employed as migrant live-in caregivers in German households. The sample consisted of 119 individuals. The survey results demonstrate that the respondents view their occupation as caregivers as, on the one hand, a source of income and an escape from financial hardship and, on the other hand, a challenge that allowed them to prove their value and satisfy the need to be useful. Working as caregivers, they learn and develop their interpersonal skills (relations with other people, patience, humbleness) and intramental skills (reflections on the transience of human life, the old age, handling the death and loss).

Wybrane regulacje profrekwencyjne (propartycypacyjne) w kodeksie wyborczym z perspektywy społecznej oraz prawnokonstytucyjnej

Author: Joanna Salachna
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5748-0170
Author: Anna Szafranek
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3902-0063
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 243-253
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2023.05.17
PDF: ppk/75/ppk7517.pdf

Selected Pro-Frequency (Pro-Participation) Regulations in the Electoral Code from a Social and Legal-Constitutional Perspective

The article analyzes selected amendments to the Electoral Code introduced by the law of January 26, 2023, which aim (according to the drafters) to increase voter turnout. Although the goal of the amendment should be considered legitimate, its implementation raises concerns. The study aims to present the regulations contained in Articles 37e-37g and to assess the doubts related to them, concerning: their procedure (e.g., the short period between the submission of the draft and the start of its consideration, or the vague justification of the proposed changes, or the lack of reference of the justification to objectified data) and their content (e.g., the legitimacy of adopting an age limit of 60 years while omitting residents of urban municipalities deprived of free transportation if in their municipality on election day public transportation does not function, or the distance between the nearest transportation stop and the polling place exceeds 1.5 km)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart