partycypacja wyborcza

The internet, social media, attractiveness of the message and electoral participation – dependencies and forecasts for the future

Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 35-51
DOI Address: -
PDF: kim/2017_2/kim2017204.pdf

Internet, media społecznościowe, atrakcyjność przekazu i udział w wyborach – zależności i prognozy na przyszłość
Coraz bardziej powszechny dostęp do internetu wpłynął na rozwój nowych form komunikowania i – jak by się mogło wydawać – doprowadził do sytuacji, w której znalezienie pożądanych informacji nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zgodnie z teorią gratyfikacji korzystanie z mediów daje odbiorcom korzyści. Zaspakaja potrzeby, przy czym odbiorcy nowych mediów deklarują, że jedną z takich potrzeb jest uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym. A że trudno o bardziej konkretny przejaw owego uczestnictwa niż oddawanie głosu w wyborach, to celem opracowania jest dociekanie, czy korzystanie z internetu przekłada się w sposób dodatni na partycypację wyborczą. Czy w państwach, w których szczególnie młodzi ludzie deklarują, że internet jest dobrym miejscem do wykazywania swojej aktywności społeczno-politycznej, wyrażania poglądów i aktywizowania się, rzeczywiście widoczny jest wzrost partycypacji wyborczej? Wyniki analizy, która może się stać przyczynkiem do dalszych badań, dowodzą, że państwa europejskie generalnie przeżywają spadek zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu do organów przedstawicielskich, jakimi są parlamenty państw. Wartością podstawową niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt, że dostęp i dywersyfikowanie przekazywanych społeczeństwu komunikatów i dbanie o ich atrakcyjną formę, bo to umożliwiają nowe media, nie przekłada się na wzrost zainteresowania działaniem w sferze politycznej. Być może działania państw powinny być dwutorowe i obejmować edukowanie społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków obywateli oraz wzbogacanie wiedzy decydentów politycznych na temat zasad komunikowania politycznego przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe media.

Electoral Participation of Poles Residing Abroad in National and European Parliament Elections. The Analysis of Results and Factors Influencing the Attendance

Author: Magdalena Lesińska
Institution: University of Warsaw
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 121-135
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.07
PDF: apsp/44/apsp4407.pdf

The article presents the phenomenon of external voting: participation of citizens residing abroad in elections that take place in country of origin. Author offers the comparative analysis of data from parliamentary and presidential elections over last two decades (1990 – 2011) and elections to European Parliament (2004 – 2014) that took place in Poland. The noticeable increase in number of votes from abroad is the result of the growing stock of Poles residing abroad since Poland’s accession to the EU in 2004, the legal and institutional changes towards simplifying voting procedures, but also the consequence of the fact that emigration of Poles became an issue of media interest and target group for political parties during the electoral campaigns.

Voters’ Attitudes towards the Separation of Church and State in the Context of the Left–Right Division on the Polish Political Scene

Author: Łukasz Tomczak
Institution: University of Szczecin
Author: Rafał Iwański
Institution: University of Szczecin
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 50-64
DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.03
PDF: apsp/75/apsp7503.pdf

The article presents the research results concerning the attitude of Poles towards the presence of the Church in public life. The research was conducted in 2019 on a national sample size (n = 2110) based on stratified quota sampling method. The majority of the surveyed supported the division of the Church and state, at the same time accepting the presence of Christian values in the activities of state institutions. The surveyed definitely disagreed with the statement that the Church may support particular candidates in elections. The declared political preferences of the respondents proved to be significant, as well as wealth and place of residence. The supporters of the division of Church and state were more frequently respondents with leftist preferences rather than rightist, wealthier rather than poorer, and residing in cities rather than in the country.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart