percepcja

Children with autism spectrum disorders in the Arab Gulf countries – the Others?

Author: Agata Wentz
Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 213-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.12
PDF: em/10/em1012.pdf

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które manifestuje się w obszarach związanych między innymi z relacjami społecznymi, komunikacją werbalną i niewerbalną. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczne kampanie społeczne na całym świecie, także w regionie Półwyspu Arabskiego, podniosły ogólny poziom świadomości na temat tego zaburzenia zarówno wśród rodziców, jak i ekspertów. Jednakże tradycyjne wierzenia i przekonania pozostają nadal istotnymi czynnikami, które kształtują zachowania związane z profilaktyką prozdrowotną i nastawieniem do kwestii związanych z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Niniejsze opracowanie omawia znaczenie tych czynników, a także religii, na percepcję zaburzeń ze spektrum autyzmu w regionie państw GCC (Rady Współpracy Zatoki).

Liberalna czy nieliberalna? Percepcja izraelskiej demokracji przez Unię Europejską

Author: Jakub Katulski
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4787-172X
Year of publication: 2022
Source: Show
Pages: 219-235
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2022.01.11
PDF: kie/135/kie13511.pdf

Liberal or illiberal? Perception of Israeli democracy in the European Union

Liberal democracy perspective dominates the perception of actors and partners in the foreign relations of European Union. This stems from the declared fundamental values of the Union: respect for human dignity and human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law. This also influences the judgment of Israel, who connected to the EU with cooperation but also criticised for its attitude towards the Israeli-Palestinian conflict. Liberal democracies not only allow their citizens to exercise their right to vote but also guarantee a degree of protection from the state to all political life participants, maintain plurality, respect religious, ethnic and other minorities. Israel presents itself as a liberal democracy, therefore it seems important to verify if this view is shared by the European Union. The Union, member states and politicians in their documents or during the debates judge such aspects of Israeli politics as the occupation of West Bank, Golan Heights and East Jerusalem, settlements in the occupied territories, policies towards minorities, non-government organizations, oftentimes taking a critical stance towards Israeli actions. This may indicate that, despite Israel being a close political and economical partner, it still does not comply with the fundamental values and leaves something to be desired.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart