New journals

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Policy

 • Polityka kosmiczna Polski in statu nascendi

  Author: mgr Arkadiusz Woźniak
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 405-423
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201720
  PDF: siip/16/siip1620.pdf

  Poland’s space policy in statu nascendi

  The purpose of the article is to analyze the actions of Polish authorities regarding the creation of the Polish space policy. Activity in space in the twentieth century and development of cooperation with international organizations were presented. Bilateral agreements and the possibility of new forms of action were analyzed as well as private entities as co-creators of space policy. Tasks in the process of creating the Polish space policy, the division of competences, the use of optional programmes were indicated. There is also a presentation of management reforms,financing through the selection of several levels of action and adopting the hierarchy of key tasks for the state, to ensure effective implementation of the assumed projects.

 • Osobliwości wykorzystania «soft power» w Europie

  Author: Olga Pleszkaniowa
  E-mail: olyaplehshkanyova@gmail.com
  Institution: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 161-167
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tpom2018111
  PDF: tpom/27/tpom2711.pdf

  Peculiarities of the soft power policy in Europe

  The aim of this paper is to describe peculiarities of the soft power as a political phenomenon and to provide an overview of its application by European countries. The specific focus of this paper concerns the role of culture as a powerful means of the country’s image promotion throughout the world. Moreover the paper reviews the activities of the European cultural institutions as an crucial element of the soft power policy.

 • Polityka sportowa – interpretacja pojęcia i problemy definicyjne

  Author: Tomasz Matras
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 51-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.55.03
  PDF: apsp/55/apsp5503.pdf

  W polskim dyskursie naukowym pojęcie polityki sportowej jest bardzo rzadko stosowane. Brak jednej obligatoryjnej definicji jest przede wszystkim konsekwencją nie do końca określonego charakteru zaangażowania się państwa w obszar sportu. Z kolei w Wielkiej Brytanii, państwach skandynawskich, Kanadzie i Niemczech bardzo mocno eksponuje się jej odrębny charakter, nie neguje się jej pojęcia, umiejscowienia ani przydatności społecznej. Określa się ją tam jako jeden z elementów polityki społecznej. Prowadzone są nawet dyskusje dotyczące włączenia polityki sportowej do zdefiniowanych kategorii polityk publicznych. W związku z tym głównym celem artykułu jest wprowadzenia do polskiego dyskursu naukowego pojęcia polityki sportowej, przedstawienia jej cech oraz problemów definicyjnych.

 • Warunki społeczno-polityczne rozwoju kooperatyzmu niemieckiego w XIX wieku

  Author: Katarzyna Cwynar
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 210-226
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.13
  PDF: apsp/62/apsp6213.pdf

  Artykuł przedstawia ideę i ruch kooperatyzmu w dziewiętnastowiecznych Niemczech. Autorka wskazuje na inspirację tego ruchu sytuacją społeczno-ekonomiczną tamtego czasu oraz poprzedzającym go ruchem spółdzielczym w Wielkiej Brytanii i we Francji. W Niemczech dominującą formą kooperatyw były banki ludowe Hermanna Schulze-Delitzsch oraz wiejskie kasy pożyczkowo-oszczędnościowe Friedricha Wilhelma Raiffeisena. Autorka koncentruje się na ideowym ich uzasadnieniu oraz na ich odrębnościach wynikających z zakresu działalności oraz form organizacyjnych. Podejmuje także kwestię stawianych celów społecznych ruchu spółdzielczego. Nie jest jej obojętna także rola polityczna obu typów kooperatyw, zwłaszcza w kontekście narodowościowym. W tym ostatnim wypadku zwraca uwagę na rolę spółdzielczości na ziemiach polskich pozostających w zaborze pruskim.

 • Estonia as an Area of Russian Influence: Analysis and Synthesis of the Kremlin’s Methodology of Exerting Influence on Tallinn’s Political and Social Stability

  Published online: 30 December 2021
  Final submission: 19 November 2021
  Printed issue: 2022
  Author: Jacek Bil
  E-mail: jacek.bil@wat.edu.pl
  Institution: Military University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9586-528X
  Source: Show
  Page no: 12
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202207
  PDF: ppsy/51/ppsy202207.pdf

  Russia's hostile actions against the Estonian state structures take the form of soft power, which can be observed in such areas as the activities of the Russian-speaking minority, media coverage, or through the use of coercion when it comes to fuel sales. This article presents qualitative methods of measuring Russian influence on Estonia. An observable trend in international relations is replacing hard power with soft power, commonly used against states within the sphere of interest of certain geopolitical entities. It is more difficult to identify the latter and prove it results from an aggressor's deliberate actions. Information warfare, including disinformation and propaganda, is one of the means Russia uses to exert political influence. By accepting the offer of a political and military alliance with the Western world, the Baltic States have become a threat to the Kremlin's imperialist aspirations. Russia's direct military actions against Estonia and the other Baltic states would have provoked a strong reaction and could even have led to military confrontation. However, the Russian government wishes to avoid it and, for the time being, limits itself to soft power measures.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart