polityka energetyczna

 • Polityka Norwegii w regionie Dalekiej Północy – konsekwencje dla Unii Europejskiej

  Author: Katarzyna Dośpiał-Borysiak
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 107–122
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.06
  PDF: apsp/50/apsp5006.pdf

  Rola Norwegii dla Unii Europejskiej znacznie wzrosła na początku XXI wieku. Po okresie, kiedy kraj postrzegany był jako relatywnie marginalny outsider w zintegrowanej Europie, teraz jest bezpośrednio związany ze wszystkimi procesami zachodzącymi w Brukseli z powodu udziału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Potencjał Norwegii w oczach państw członkowskich Unii Europejskiej kształtowany jest przez pryzmat jej potencjału energetycznego. Norwegia stała się wiodącym eksporterem gazu do UE, z powodzeniem konkurującym z Federacją Rosyjską. Ten status zależeć będzie w dużym stopniu od polityki Norwegii na Dalekiej Północy – regionie o coraz wyraźniejszym znaczeniu strategicznym. Artykuł ma na celu omówienie głównych ról odgrywanych przez Norwegię w kontekście celów i polityk UE, głównie w dziedzinie energii. Przybliża również strategię Norwegii wobec Dalekiej Północy, perspektywy wydobycia w tym regionie ropy i gazu oraz regionalną współpracę z Rosją.

 • Strategic Importance of Natural Gas in Polish Energy Policy: A Critical Analysis

  Author: Krzysztof Tomaszewski
  Institution: University of Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6324-1827
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 77-96
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.05
  PDF: apsp/60/apsp6005.pdf

  This article deals with the importance of natural gas as an energy source in Polish energy policy. Its purpose is to analyze the extent to which natural gas can provide for ensuring state energy security. This article covers issues related to the diagnosis of the gas sector in Poland (the most important economic entities, the functioning of the gas market), its role in the national energy strategy and prospects for future gas use. The article points out that natural gas, although important for maintaining and securing state energy security, is, however, not crucial in this regard. Multiannual strategies envisage diversification of the way of generating energy, which means the opportunity for renewable energy sources (RES) and nuclear energy. Natural gas has a secondary meaning in this context.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart